De Aalterse kerkfabrieken: niets aan de hand?

10 November 2013

De zes Aalterse kerkfabrieken legden tijdens de gemeenteraad van 14 oktober 2013 hun meerjarenplannen voor 2014-2019 voor aan de gemeenteraad. Groen vind het onwezenlijk dat in die meerjarenplannen niets terug te vinden is om het beheer van de kerken te optimaliseren of in te zetten voor ruimere maatschappelijke, sociale of culturele doeleinden. Dat er sporadisch al eens een concert plaatsvindt in een kerk, neemt niet weg dat véél en véél meer moet kunnen met de kerken in onze gemeente. Ook het conservatief beheer van het uitgebreide patrimonium (geld en gebouwen) namen we op de korrel. Nergens is een aanzet opgenomen om hiermee een hoger maatschappelijk of sociaal doel te dienen. Ondanks de goed gevulde spaarboek wil de kerkfabriek in Poeke bijvoorbeeld dat de gemeente tussenkomt in een restauratie van een schilderij voor 10 000 euro.In andere investeringsvragen misten we visie, o.m. rond samenwerking tussen kerkfabrieken of het toewijzen van functies aan bepaalde kerken (niet alles moet overal blijven gebeuren).Groen is van oordeel dat het meer dan tijd is dat de kerkfabrieken van achter hun linies uitkomen en de dialoog met de gemeente en de verenigingen aangaan. De meerjarenplannen maken duidelijk dat dit alvast de komende zes jaar niet zal gebeuren. Groen heeft dan ook deze meerjarenplannen niet gesteund, en die voor Sint-Cornelius (Aalter) en Sint-Lambertus (Poeke) zelfs duidelijk afgekeurd.

Meer info: Patrick Bleyenberg -[email protected] - 0474 48 55 71