De helft minder speelstraten door strengere regels

08 Augustus 2015

De Aalterse speelstraten kennen al tien jaar een stijgend succes, tot dit jaar. Tijdens de zomer van 2014 waren er nog 25 speelstraten. Deze zomer zijn het er 13 (zie )!overzicht

 

 

Begin dit jaar kondigde de Aalterse CD&V/N-VA strengere regels aan voor het organiseren van een speelstraat. Er moesten meer verantwoordelijken zijn, er moesten meer handtekeningen van de buurt verzameld worden en de lengte van de speelstraten werd beperkt tot maximaal 150 meter (wat voor bepaalde straten tot absurde situaties leidt). Groen stemde tegen deze nieuwe regels. De mogelijkheden om onbezorgd te spelen zijn al erg schaars in Aalter, dat weet ondertussen iedereen. Door nieuwe regels op te leggen voor speelstraten heeft de CD&V/N-VA de speelruimte nog eens extra ingeperkt.

Schepen Quintyn verkocht het nieuwe reglement met de boodschap dat de aangepaste regels voor iedereen beter zouden zijn. Ondanks de waarschuwingen van Groen, opperde hij het succes van de vorige jaren te zullen behouden. De cijfers spreken hem nu dus tegen. Het aantal speelstraten valt terug naar de helft en zit terug op het niveau van toen de speelstraten tien jaar geleden voor het eerst werden georganiseerd?

 

In plaats van beperkingen op te leggen, stelde Groen al meerdere malen voor om - waar mogelijk - (tijdelijke) speelstraten te bestendigen door er (permanente) woonerven van te maken. In een woonerf kunnen kinderen vrij spelen over de hele breedte van de weg en er kan maar maximaal 20 km/u gereden worden. Ook nieuwe verkavelingen kunnen vaak als woonerf worden ingericht. Maar de Aalterse meerderheid heeft hier geen oren naar. Bij nieuwe verkavelingen laat de  CD&V/N-VA financiële belangen steeds doorwegen en komt speelruimte slechts op de laatste plaats te staan. Voor Groen blijft dit onaanvaardbaar.