De Middelweg: tijd voor vernieuwing

15 April 2013

Maart 2009 Een ontevreden burger uit Ursel doet tijdens het spreekrecht zijn beklag over de erbarmelijke toestand van het wegdek van de Middelweg tussen Aalter en Urseldorp. Hij schetste de situatie duidelijk: hij telde meer dan 100 diepe scheuren in het wegdek en enkel op het wegdeel waar er bebouwing is. De gevolgen voor de omwonenden zijn navenant. Er komen scheuren in de gevels, vloeren en paden van de woningen door de zware trillingen die het verkeer veroorzaakt. Daarenboven klaagde de man uitdrukkelijk over geluidsoverlast van het zware verkeer dat ‘dondert’ langs de huizen. Hij stelde toen uitdrukkelijk de vraag aan het college om iets te ondernemen. Burgemeester Tanghe erkende toen het probleem en beloofde de hogere instanties zijn grieven over te maken. Op dit moment was de Middelweg inderdaad nog eigendom van de Provincie en toen waren zij verantwoordelijk voor de toestand van de weg. April 2009 De Middelweg wordt overgedragen aan de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor 712.500 euro. Dit geld was bedoeld om de weg te onderhouden en te renoveren waar nodig. Maar dit is niet gebeurd. Het geld werd gebruikt voor het dichten van het gat in de begroting! Maart 2013 We zijn 4 jaar verder. Op de gemeenteraad vraagt raadslid Ann Depoortere aan het college wat de plannen zijn met deze weg. We hebben een strenge winter achter de rug en de toestand van het wegdek is nog veel slechter geworden. Er zijn nu ook een aantal grote putten in het wegdek, waardoor het voorbijrijdend verkeer nog meer overlast bezorgt. Ook de klachten van de bewoners blijven groeien. Het wordt dringend tijd dat er iets gebeurt. Onze burgemeester en de schepen van Openbare Werken konden niet anders dan het probleem te onderkennen. En ze hadden goed nieuws te melden! In de begroting van volgend jaar (2014) wordt 240 000 euro voorzien voor het herstel van wegen. En normaal gezien zal de Middelweg aangepakt worden, normaal gezien … De schepen keek nog eens vragend naar de burgemeester of dit wel klopte en er kwam een ‘ja’, alhoewel de vertwijfeling toch achter het hoekje schuilde. Er is ook overleg nodig met onze vrienden uit Aalter want de weg loopt over de gemeentegrens heen. Besluit We hopen dat het bestuur zijn beloftes waarmaakt, zodat alle bewoners van de Middelweg eindelijk verlost geraken van dit probleem. Een probleem dat mits enige goede planning en goede wil zeker op korte termijn kan opgelost worden. We hopen dat door onze vraag de druk op de ketel verhoogd wordt.