Dorpskernvernieuwing in Maria-Aalter resulteert in racebaan!

15 September 2012

De dorpskernvernieuwing in Maria-Aalter is mislukt. Groen vroeg de meest recente snelheidsmetingen in de Blekkervijverstraat en de Wingenestraat op. De snelheidmetingen tussen 13/6 en 30/8 in de Blekkervijverstraat tonen aan dat er 38% voertuigen te snel rijden. Er werden zelfs 5 overtredingen waargenomen waarbij de snelheid meer dan 110 km/u bedraagt. Metingen uit dezelfde periode in de Wingenestraat tonen aan dat 41% van de voertuigen te snel rijden. Het is duidelijk dat de dorpskernvernieuwing niet is aangepast aan de voorziene snelheidsregimes. Groen vraagt maatregelen.  Het  stond in de sterren geschreven

Al bij het ontwerp van de dorpskernvernieuwing van Maria-Aalter gaf Groen aan dat er een racebaan aangelegd zou worden en vroeg om aanpassingen. Groen vond dat de weginrichting niet aangepast was aan het snelheidsregime. In de Wingenestraat, nabij de schoolomgeving is er zone 30. In de Blekkervijverstraat geldt 50km/u. Als je deze snelheidsregimes oplegt, dan moet je  in de eerste plaats via een goede weginrichting ervoor zorgen dat je uitgenodigd wordt niet sneller te rijden dan toegelaten. Dat is de meest efficiënte manier. Een dorpskernvernieuwing is een uitgelezen kans om deze aanpassingen door te voeren. Daarom stelden we voor om de weg te versmallen en asverschuivingen te voorzien. Er was ook voldoende plaats voor een aanliggend fietspad. Dat is voor fietsers veiliger dan een fietssuggestiestrook. Maar de CD&V had daar geen oren naar en voerde domweg de plannen uit.

Maria-Aalternaren de dupe van foute keuzes

Jammer genoeg zijn onze voorspellingen waarheid geworden. De recente snelheidsmetingen vind je in onderstaande tabellen. De cijfers spreken voor zich. Conclusie: de spiksplinternieuwe weginrichting is niet aangepast aan de snelheidslimieten. Groen vraagt om maatregelen. Dit kan door alsnog asverschuivingen in te bouwen.

Snelheidsmetingen Wingenestraat in de periode 13/6-30/8 ? max toegelaten snelheid 30km/u

Totaal aantal overtredingen

40-49km/u

50-59km/u

60-69 km/u

70-79 km/u

80-89 km/u

3881

2804

880

160

31

6

40,7%

29,4%

9,2%

1,7%

0,3%

0,1%

 

Snelheidsmetingen in de Blekkervijverstraat in de periode 13/6-30/8  - max toegelaten snelheid 50 km/u

Totaal aantal overtredingen

60-69km/u

70-79km/u

80-89 km/u

90-99 km/u

100-109 km/u

110-119km/u

130-150 km/u

3478

1842

1185

385

52

9

4

1

37,8%

20,0%

12,9%

4,2%

0,6%

0,1%

0,04%

0,01%

 

Geen snelheidsrazia's zonder infrastructurele maatregelen

Groen stelt vast dat het bestuur nu begonnen is met flitscontroles en mensen te beboeten. Dit is natuurlijk erg kortzichtig. Wij zijn voorstander van controles, maar die moeten wel gepaard gaan met infrastructurele aanpassingen.

Groen Aalter ? [email protected] - 0479 34 40 17 ? [email protected] - 0495 41 48 36