Een RUP op verzoek? Geen probleem in Aalter

06 Oktober 2007

Er zijn geen zonevreemde bedrijven in Aalter, beweerde Pieter De Crem enige tijd geleden. Maar zoals heel wat uitlatingen van Pieter De Crem, was ook dat een understatement van jewelste. Dat het tegendeel waar is, bewees de agenda van de raad van 8 oktober 2007. Op de agenda van deze gemeenteraad stond de voorlopige vaststelling van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor een bedrijf aan de Steenweg op Deinze. Dit RUP regulariseert de uitbreiding van een bedrijf dat volgens de gewestplanbestemming in landbouwzone zou liggen. Laten we duidelijk zijn, Groen! is helemaal niet gekant tegen dit concrete dossier. Het is een bestaand bedrijf, gelegen aan een ambachtelijke zone, dat hierdoor een toekomst heeft. Hinder voor de omgeving is beperkt. Maar dit is niet het eerste dossier waarbij een RUP wordt opgemaakt om één enkel bedrijf uitbreidingsmogelijkheden te bieden. En er staan er nog heel wat te wachten... Het probleem is dat er in Aalter geen ambachtelijke zone is, waar dergelijke KMO's terecht kunnen. De enige oplossing die de CD&V te bieden heeft, is een regularisatie. En dat doen ze ook, alleen weet niemand welke criteria ze hierbij hanteren. Regularisatie als een nieuw soort vriendjespolitiek dus. Een algemeen beleid inzake zonevreemde bedrijven is er niet. En CD&V is ook niet van plan om daaraan te werken. Hun enige antwoord op alles wat met bedrijven te maken heeft, is 'Woestijne'. Maar dat is onzin, want Woestijne wordt een regionaal bedrijventerrein, waar kleine KMO's zich niet kunnen vestigen. .

Groen! vraagt een algemeen beleid voor zonevreemde bedrijven en in dat licht ook de uitwerking van een ambachtelijke zone, waar de KMO's terecht kunnen