Enquête Het Nieuwsblad: Aalternaar vindt verkeersveiligheid een topprioriteit en vraagt extra inzet

24 Januari 2014

Deze enquête bevestigt dat Aalter heel wat troeven heeft. De mensen zijn tevreden om in Aalter te wonen en dat blijkt uit de hoge scores. Groen Aalter gaf dit ook aan in haar campagne "Aalter troef!". Maar de enquête toont ook aan dat die troeven door de Aalterse meerderheid niet genoeg worden uitgespeeld. De twee topprioriteiten die Groen naar voor schoof in de campagne, betaalbaar wonen en verkeersveiligheid, komen ook in de enquête heel sterk naar voor als zaken waarover de Aalternaar minder tevreden is. De CD&V/N-VA heeft voor deze zaken nog steeds geen goede oplossingen voorgesteld, het is dus logisch dat hierover ontevredenheid is.  De tevredenheid over 

  • het onderhoud van de wegen daalt merkelijk ten opzichte van 2009. Logisch ook, want het extra onderhoud van de wegen werd uitgesteld naar 2014. Bij de suggesties over wat kan verbeteren in Aalter scoren verkeersveiligheid (betere en meer fiets- en voetpaden) en de toestand van de wegen heel hoog. Groen Aalter pleit al jaren voor meer fiets- en voetpaden. Groen dringt aan dat op korte termijn werk gemaakt wordt van een veilig fietspad naar Bellem. Dit kan door gebruik te maken van de Korte Kave. Met beperkte middelen kan dit op korte termijn gerealiseerd worden.

 

  • Rond betaalbaar wonen vinden we in het beleidsplan van de CD&V/N-VA nauwelijks initiatieven... Het woonbeleid dat tot nu toe is gevoerd, namelijk zoveel mogelijk verkavelingen vrijgeven om de prijs van bouwgronden laag te houden, is mislukt. Volgens Groen zijn er in Aalter voldoende mogelijkheden om te bouwen, maar heel wat bouwgrond is niet beschikbaar. Moderne grootgrondbezitters en projectontwikkelaars laten bouwgrond namelijk vaak braak liggen. Zo houden ze het aanbod op de markt beperkt en stijgen de prijzen. Enkel door sturende maatregelen zoals een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen of een activeringsheffing voor grootgrondbezitters kan de speculatie met bouwgrond tegengegaan worden en komen er effectief woningen bij.

 

  • Nog opvallend in de enquête: 47% van de respondenten vinden de GAS-boetes geen goed idee om overlast aan te pakken. Nochtans verlaagde de CD&V/N-VA de minimum leeftijd voor de GAS-boetes naar 14 jaar en breidde Aalter haar GAS-reglement verder uit.

 

 

  • In het meerjarenplan 2014-2019 van de CD&V/NVA wordt te weinig aandacht besteed aan de zaken waar de Aalternaar echt wakker van ligt, zoals verkeersveiligheid en betaalbaar wonen. Meer inspraak had dit alvast kunnen voorkomen.