Fusie vanuit Knesselaars oogpunt: gebrek aan transparantie en inspraak

14 April 2017

Dat de fusiegesprekken met Aalter gestart zijn omdat Groep 9910 niet in staat is om zich klaar te maken voor de verkiezingen van 2018 was één van de nieuwtjes die we konden rapen op het vragenmoment op de laatste gemeenteraad.

Groep 9910 heeft participatie nog nooit hoog in het vaandel gedragen. Zij lieten na om, in de aanloop van de fusiegesprekken, het eindrapport van een zelfevaluatie te bespreken op de gemeenteraad. De verplichte participatie van de inwoners zal pas plaatsvinden als er al een principiële beslissing is rond personeelsbeleid, dienstverlening, belastingen,... Het zal zeer moeilijk worden, lees bijna onmogelijk, om aan de in alle geheim gesloten akkoorden nog iets te veranderen. Vijgen na Pasen! Wij vinden dit een regelrechte schijndemocratie en keuren dit ten stelligste af.

Een terugblik op de voorbije legislatuur leert ons dat Groep 9910 er niet veel van gebakken heeft. Als oppositiepartij werd ons voortdurend om begrip gevraagd. Eerst omwille van de perikelen rond de burgemeester, vervolgens werd de aangekondigde op pensioenstelling van de secretaris niet goed voorbereid en werd er weer om geduld gevraagd. In 2016 viel alles op zijn pootjes, de nieuwe gemeentesecretaris werd vast benoemd, het schepencollege werd vernieuwd en in 2017 zouden alle uitgestelde werken van de voorbije jaren worden uitgevoerd. Groot was onze ontgoocheling toen we in februari geruchten opvingen dat een fusie met Aalter nakend was.

Groen is niet a priori tegen een fusie met Aalter, maar we keuren de manier waarop het traject doorlopen is absoluut af.

Het trio, H. Trenson, E. De Blaere en K. Ally, dat deze onderhandelingen in handen neemt, heeft alle geloofwaardigheid verloren. Onze burgemeester verlaat de politiek, het overblijvende duo uit Ursel, waar de fusie van 1976 nog niet verwerkt is, sluit zich al aan bij hun partner in Aalter, want inspraak dulden zij niet.