Geen bal voor het neerhalen van de Bekaertbol

18 December 2014

Op vrijdagavond viert Global Estate Group feest op de Bekaertsite, in samenwerking met het gemeentebestuur van Aalter. Groen wenst Global Estate alle succes en hoopt dat de reconversie van de Bekaertsite mag leiden tot heel wat nieuwe en duurzame jobs. Groen draagt deze reconversie een warm hart toe. Elke nieuwe job in Aalter is hard nodig.  Toch kiest Groen er voor om niet naar dit  feest te trekken. De bittere pil die de werknemers van Bekaert te slikken kreeg in 2012, is nog lang niet verteerd. De sluiting ligt bij velen nog vers in het geheugen. 1/3 van de werknemers die Bekaert in 2012 aan de deur zette is nog steeds op zoek naar werk. Van de meer dan 1500 werknemers die Bekaert ooit tewerkstelde zijn er nu nog een 100-tal voor Bekaert werkzaam. Voor al deze (ex-)werknemers van Bekaert is de ontmanteling van de site emotioneel zwaar om dragen. Sommigen werkten er hun hele beroepsloopbaan. Net daarom vinden we het smakeloos om het symbool van hun jarenlange tewerkstelling, feestelijk neer te halen.

 

De naam van het feest 'Drop the ball and hit it' maakt duidelijk dat niet de start van de reconversie maar het neerhalen van de bol centraal staat op dit feest. Uit respect voor de (ex-)Bekaert-werknemers zal de Groenfractie dan ook niet deelnemen aan dit evenement.

 

Meer info: Mieke Schauvliege - gemeenteraadslid - [email protected] - 0479 34 40 17