Geen budget voor veilige schoolomgeving in Aalter-brug

30 December 2007

De schoolomgeving aan de school langs de Urselweg in Aalter-brug wacht al jaren op een herinrichting die de veiligheid verhoogt. Omdat de school in de buurt van een gewestweg ligt, voorziet het Vlaams gewest subsidie's voor deze herinrichting (in kader van module 10). In 2004 werden de eerste plannen al op de gemeenteraad besproken. Op de gemeenteraad van december 2006 werd beslist om het studiebureau Grontmij de opdracht te geven een ontwerp voor deze herinrichting op te maken. Sindsdien bleef het verdacht stil in dit dossier. Het gemeentebestuur verwacht de eerste bedrijven op industrieterrein Woestijne in 2009 en de eerste jaren zal het industrieterrein via de Urselweg ? en dus langs de school- onsloten worden. Maar toch vindt het Aalterse bestuur het niet nodig om budget te voorzien voor het herinrichten van de schoolomgeving. De kinderen van Aalter-brug zijn gewaarschuwd?

Vandaag stellen wij vast dat van deze plannen niets in huis komt. In de begroting van 2008 is geen budget voorzien voor het veiliger maken van deze schoolomgeving. En dat terwijl de realisatie van het industrieterrein in Woestijne steeds dichterbij komt.

Meer info:
Marleen Defruyt, gemeenteraadslid, [email protected], 09-374 03 81