Geen fietsbrug over kanaal Gent-Brugge

14 Februari 2020

Geen fietsbrug over kanaal Gent-Brugge

"Al jaren wordt die brug beloofd. Maar er wordt niets ondernomen om die plannen ook echt uit te voeren. Duidelijk dat de Aalterse CD&V/NVA fake news vertelt".

Al jarenlang belooft de Aalterse CD&V/NVA een fietsbrug ter hoogte van Café den Overzet, om een veilige en snelle oversteek over het kanaal Gent -Brugge mogelijk te maken. In het meerjarenplan van de gemeente Aalter zijn hier geen budgetten voorzien. Al meermaals kondigde de meerderheid dat ze hierover in gesprek zijn met de hogere overheid. Zelfs op de gemeenteraad van 10 februari, beloofde voorzitter De Crem een fietsbrug aan kersvers raadslid Peter Cornelis.

Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) vroeg aan Minister Lydia Peeters of er budgetten voor dit project voorzien zijn deze legislatuur. Tot haar grote verontwaardiging vernam ze van de Minister dat Aalter deze vraag nog niet gesteld heeft en dat er bijgevolg ook geen budget voorzien is bij de Vlaamse overheid. Ook de provincie plant geen investeringen in fietsbrug.

"Hallucinant", stelt Mieke Schauvliege. "Al jaren wordt die brug beloofd. Maar er wordt niets ondernomen om die plannen ook echt uit te voeren. Duidelijk dat de Aalterse CD&V/NVA fake news vertelt".

De brug is heel belangrijk om iedereen op de fiets te krijgen. "Met zo’n brug maken we kortere fietsverbindingen tussen Ursel en bijvoorbeeld Campina, het station, de middelbare scholen in Aalter, maar ook tussen Aalter en het Drongengoed of het gezellige dorpsplein van Ursel.", zegt kersvers gemeenteraadslid en Urselnaar Peter Cornelis.

Minstens even belangrijk: de route is ook veel veiliger en aangenamer dan de brug over het kanaal en het kruispunt Knokkeweg - Brugstraat te moeten nemen. Als we willen dat meer mensen de fiets nemen voor hun dagelijkse verplaatsingen, moeten we kiezen voor korte, comfortabele en veilige fietsverbindingen. De fietsbrug aan Oostmolen is hier een essentiële schakel in. Door de brug te bouwen, herstellen we een verbinding over het kanaal die er al sinds de 17 de eeuw was, maar tien jaar geleden plots verdween.

"Groen stelde tijdens de besprekingen van de meerjarenplannen voor dat Aalter i.s.m. de Vlaamse Waterweg de brug effectief bouwt en hiervoor zelf ook middelen in haar budget inschrijft en onderhandelingen van de Vlaamse Waterweg opstart. We trekken met dit antwoord opnieuw naar de gemeenteraad en zullen ons voorstel terug op de agenda zetten", zegt Mieke Schauvliege. "Want die brug, die moet er komen."