Geen ruimte voor brug in Aalter-Brug

30 Maart 2013

Op de gemeenteraad van 4 maart lag het ontwerp RUP Langevoorde en Oude Weverij voor. Met dit RUP wordt de mogelijkheid voorzien om aan de "oude weverij"  (en later meubelfabriek) in Aalter-Brug meer dan 56 woningen en 60 serviceflats te realiseren. Groen is niet gekant tegen het idee dat er woningen komen op de site van de Oude Weverij. Maar de eerste doelstelling is wel de leefbaarheid van Aalter-Brug verhogen door bijvoorbeeld ruimte voor de school te voorzien en niet de ongebreidelde groei van deze dorpskern. In het verleden beloofde de CD&V een brug aan te leggen over het kanaal om een veilige ontsluiting voor lokaal verkeer (fietsers, voetgangers en automobilisten) richting Aalter mogelijk te maken. In dit RUP wordt echter geen ruimte voor deze brug voorzien. En geen ruimte, is geen brug. Opnieuw loze verkiezingsbeloftes. Groen vraagt ruimte te voorzien om de brug te realiseren. Als dit RUP wordt goedgekeurd, worden meer dan 56 wooneenheden gerealiseerd. Meer dan 100 extra gezinnen in Aalter-Brug. Dat is heel wat. Bovendien wordt ook een zone voor gemeenschapsvoorziening gerealiseerd. In deze zone wil men minstens 60 serviceflats toelaten. Nog meer bewoning en geen ruimte voor de hergroepering van de school in het centrum in plaats van aan de Urselweg. Groen vreest dat met dit project Aalter-Brug uit zijn voegen zal barsten. In het RUP werden te weinig maatregelen opgenomen om de woonkwaliteit te garanderen. Gelet op de ligging vlak aan de N44, zijn extra geluidswerende maatregelen levensnoodzakelijk. 

Geen brug

In dit RUP is ook geen plaats voorzien voor een brug. Nochtans beloofde de CD&V een brug om de ontsluiting van Aalter-Brug optimaal te laten verlopen. Als we nu geen ruimte voorzien om de brug te realiseren in het RUP, kan alles volgebouwd worden en zal er onmogelijk nog een brug komen. Het is dus nu of nooit. Groen vraagt om plaats te voorzien in dit RUP voor de bouw van een brug.

 

Meer info: [email protected] ? 0479 34 40 17