Geluidsschermen aan E40 vergeten in plannen nieuw Rond Punt

02 September 2008

Groen! vraagt dringend initiatief van gemeentebestuur Aalter ligt op het kruispunt van een aantal belangrijke verkeersassen: E40 (autosnelweg) ? N44 (Knokkeweg), spoorweg en kanaal. Dit levert heel wat mogelijkheden voor de gemeente op. Maar ook een aantal negatieve effecten. Eén ervan is geluidsoverlast. Vooral de E40 en de N44 zijn hiervoor verantwoordelijk. De sterke bewoning in de onmiddellijke omgeving van deze wegen zorgt er voor dat zeer veel gezinnen geluidshinder ondervinden. Het is te verwachten dat deze hinder nog zal toenemen bij de omvorming van de N44 tot een primaire weg. Als zoethouder werd een fonds opgenomen in de begroting dat jaarlijks aangevuld zou worden om geluidsschermen te financieren. Dit fonds wordt echter al jaren niet meer aangevuld.

In september 2003 stelde Groen! voor dat de gemeente Aalter via gedeelde financiering met het Vlaams Gewest (module 5 mobiliteitsconvenant) geluidsschermen langs de E4O en de N44 zou plaatsen. Toen werd ons voorstel weggelachen.

- Hoe hoog is de geluidsoverlast in Aalter afkomstig van gewestwegen?
Metingen in 2001 ter hoogte van de Brielstraat-Ter Walle en Fatimastraat wijzen volgens Vlaams op een geluidsniveau van 69 tot 72 decibel. Vanaf ongeveer 60 decibel is geluid hinderend. Vanaf 65 decibel spreekt men van ernstige hinder. Ook in Papenwal, Loveld, ? worden gelijkaardige geluidsniveau's ingeschat. Ter vergelijking het geluid in een gewone huiskamer bedraagt 40 decibel. In een open veld bedraagt het geluid 50 decibel. In een stiltegebied in de natuur bedraagt het geluidsniveau amper 20 decibel.
De bijdrage van het Vlaams gewest voor de plaatsing van geluidsschermen bedraagt ongeveer 50% bij een geluidsniveau van 70 decibel.

- Vlaamse overheid wil investeren in geluidspanelen wanneer gemeente mede-investeert
Reeds in 2003 meldde de Vlaamse overheid bereid te zijn om geluidswerende schermen te plaatsen wanneer de gemeente voor een gedeelte van de financiering instaat. De bijdrage van het Vlaams gewest is afhankelijk van het geluidsniveau. Vanaf 65 dB(a) subsidieert het Vlaams gewest de plaatsing van geluidsmuren. In Aalter wordt dit niveau duidelijk overschreden.

- Wat doet gemeentebestuur?
Het bestuur bleef echter volhouden dat bij de herinrichting van het rondpunt en de N44 geluidsschermen geplaatst zouden worden. Dit is slechts in zeer beperkte mate correct. In het project zijn nu geluidschermen voorzien langs 1 zijde (centrumzijde) van de N44. De geluidsschermen aan de andere zijde van de N44 en langs de E40 zijn niet in het project opgenomen omdat de geluidshinder niet toeneemt t.o.v. de huidige situatie. Dit werd zo opgenomen in de MER-studie die is opgemaakt in 2005 (zie bijlage) en werd nogmaals bevestigd door de leidend ambtenaar op de infovergadering van 23 juni over de herinrichting van het rondpunt. Als de gemeente Aalter deze schermen wenst te realiseren, moet ze hiervoor zelf het initiatief nemen door een overeenkomst (module 5) met het Gewest af te sluiten. De gemeente moet hierbij gedeeltelijk instaan voor de financiering van de geluidsschermen.

Had het bestuur in 2003 het voorstel van Groen! gevolgd dan stonden de geluidsschermen er ongetwijfeld al. Groen! zal de komende gemeenteraad van maandag 14 juli opnieuw voorstellen om module 5 van het convenant te ondertekenen en om voldoende middelen te voorzien in de begroting voor de realisatie van de geluidsschermen.

Meer info: Mieke Schauvliege, 0479/34.40.17 ? [email protected]