Gemeente Aalter weigert groene energie voor 2/3 van Aalterse gezinnen

10 September 2008

Groen! pleit voor de inplanting van 3 windmolens, goed voor energie voor 4500 gezinnen, ter hoogte van het kanaal Gent- Brugge in Aalter. Het provinciaal afwegingskader voor windenergie, dat recent goedgekeurd werd door de provincieraad, biedt door mogelijkheid toe. Maar de gemeente Aalter houdt de boot nog steeds af. Groen! vindt dit een asociaal en milieuonverantwoord standpunt in tijden van dure energieprijzen en een steeds duidelijker wordende klimaatsverandering. Groen! Aalter vindt dat in een gemeente als aalter waar door de aanwezige industrie de energiebehoefte bijzonder groot is, alle vormen van alternatieve energie maximaal moeten ingezet worden. We hebben niet de luxe om kansen te laten liggen. België heeft de doelstelling om 13% hernieuwbare energie te bekomen tegen 2020. Om deze doelstelling te halen zullen alle besturen hier actief moeten op inspelen. Dit kan door alle mogelijke vormen van alternatieve energie zo maximaal mogelijk in te zetten. Windenergie is momenteel nog steeds de meest rendabele vorm van alternatieve energieopwekking. Bovendien is de negatieve impact van windenerige bij een goede inplanting minimaal. Dit blijkt ook uit de positieve ervaringen in Eeklo en de intentie om in Oost-vlaanderen en het Meetjesland verder werk te maken van windenergie. Eén windmolen levert energie op voor 1500 gezinnen. De laatste jaren werden in Aalter veel zonne-panelen geplaatst. Groen! is hierover opgetogen. De hoeveelheid geproduceerde zonne-energie blijft echter beperkt tov de mogelijkheden voor windenergie. De provincie Oost-Vlaanderen werkte recent een

provinciaal beleidskader uit voor het plaatsen windmolens. Doel van dit kader was om windenergie te concentreren op de locaties met de hoogte potenties en minst negatieve effecten. Dit beleidskader is de basis voor het verlenen van stedebouwkundige vergunningen voor het plaatsten van windmolens. In dit beleidskader werd in Aalter de zone langs het kanaal geselecteerd als een zone waar grootschalige of middenschalige molens kunnen komen. In deze zone zouden 3 molens kunnen ingeplant worden, goed voor energie voor 4500 gezinnen.

Uittreksel uit
Uittreksel uit het "provinciaal beleidskader windenergie"

Het streekplatform meetjesland herwerkte haar oorspronkelijke visie op het inplanten van windmolens voor het meetjesland tot een visie op hernieuwbare energie. Onder druk van de gemeente Aalter werd de zone langs het kanaal, opgenomen in de visie van 2003 en conform het standpunt van de provincie Oost-Vlaanderen van juni 2008, gewoonweg geschrapt. Men kiest in de visie van het streekplatform om windmolens te realiseren in de zone maldegem ?eeklo ( langs N44), assenede, zomergem en de gentse kanaalzone. Door haar industriepark is de nood aan energie in Aalter nochtans groter dan in de doorsnee meetjeslands gemeente. Ook meerdere bedrijven toonden in het recente verleden al interesse om windenergie op hun terreinen te realiseren en op die manier hun bedrijf te voorzien van duurzame energie. Het is onverantwoord om de mogelijkheid om bijkomend energie te voorzien voor 4500 gezinnen naast zich neer te leggen.

De CD&V-meerderheid motiveert haar beslissing door te stellen dat ze opteren voor zonne-energie en biogasinstallaties. Voor Groen! is het niet meer dan normaal dat van alle potentiële propere en rendabele energiebronnen maximaal gerealiseerd worden.

In tijden van hoge energieprijzen en in tijden waarin de klimaatverandering hoog op de agenda staat , moeten we alle rendabele alternatieve vormen van energieopwekking inzetten om niet alleen de CO2-uitstoot te beperken, maar ook te zorgen voor een betaalbare energievoorziening. Groen! vindt het standpunt van de gemeente Aalter bijzonder asociaal, milieu-onvriendelijk en een burgemeester/schepen van Kyoto onwaardig. Groen! vindt dat de gemeente Aalter de mogelijkheid voor het plaatsen van 3 molens langs de kanaalzone moet benutten en zal dit ook bepleiten op de komende gemeenteraad van 8 september. Groen! zal aandringen dat in het "regionaal plan voor hernieuwbare energie" ook opgenomen wordt dat naast in Eeklo, Maldegem, Zomergem, Assenede en de Gentse kanaalzone ook in Aalter werk gemaakt van windenergie.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]