Gemeente houdt uitverkoop sociale woningen om nieuwe vleugel aan het gemeentehuis te financieren

23 Juli 2007

De gemeente Aalter wil zijn sociale woningen verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard. Groen! heeft hier fundamentele bedenkingen bij: 1. Door deze verkoop moet Volkshaard haar budget gebruiken om bestaande sociale woningen over te nemen. Ze kunnen dit budget dus niet meer gebruiken om extra sociale woningen te bouwen, hoewel daar in Aalter grote nood aan is. 2. De opbrengst van de verkoop (lees: Het geld dat Volkshaard anders ter beschikking zou hebben om extra woningen te voorzien in Aalter) zal gebruikt worden door de gemeente om de uitbreiding van het gemeentehuis te financieren. Wanneer de gemeente zegt dat door de verkoop van deze sociale woningen de bouw van een Sociaal Huis wordt versneld, geven ze eigenlijk toe dat het geld op is en dat er voor 2012 zeker geen budgetten meer kunnen worden vrij gemaakt voor de bouw van een Sociaal Huis. En dan nog durven ze beweren dat het hen niet om het geld te doen is!

3. De gemeente en het OCMW laten weten dat ze de woningen zullen verkopen aan Volkshaard. Dit is in strijd met de wet op overheidsopdrachten. Ook andere huisvestingsmaatschappijen moeten de kans krijgen om een bod te doen. De mensen die in een sociale woning wonen, moeten ook de eerste kans krijgen om hun huis te kopen. Wanneer dit niet gebeurt legt Groen! een klacht neer bij de gouverneur.

Deze hele constructie toont aan dat een goed en coherent sociaal beleid onderaan de prioriteitenlijst van het huidige bestuur staat. Terwijl grote sommen worden vrijgemaakt voor prestigeprojecten zoals het sportpark, moet het OCMW zijn plannen om een Sociaal Huis te bouwen zelf bekostigen met de uitverkoop van zijn eigen patrimonium. Volgens Groen! is de verkoop van deze sociale woningen niet noodzakelijk. Wanneer de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij rond de tafel gaan zitten en hun verschillende regelgevingen op elkaar afstemmen, kan het verschil voor de huurders tot een minimum worden herleid.
Wanneer blijkt dat het beheren van het patrimonium een te zware last betekent voor het ocmw-personeel, zou men er ook voor kunnen kiezen om extra personeel in dienst te nemen.
Mocht de verkoop toch doorgaan, pleit Groen! er voor om het geld van de verkoop te gebruiken rechtstreeks ten dienste van het OCMW. De gemeente kan dan zelf een budget voorzien mocht het nodig blijken om het gemeentehuis uit te breiden voor het Sociaal Huis. "Wie hier tegen is, die is pas asociaal."

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid van maart 2004 bepaalt dat alle gemeenten tegen januari 2007 een 'Sociaal Huis' moesten hebben.
Aalter is er niet in geslaagd de oprichting van een Sociaal Huis op tijd klaar te krijgen en heeft hiervoor uitstel moet vragen. Aalter krijgt nu de tijd tot mei 2009 om ernstig werk te maken van de oprichting van een Sociaal Huis. De OCMW-voorzitster liet al verschillende malen weten dat ze het Sociaal Huis pas tegen 2012 wil realiseren. En in goede CD&V traditie wordt hierbij enkel gesproken over het aanbouwen van een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis, terwijl een Sociaal Huis inhoudelijk zoveel meer betekent. Jammer genoeg ontbreekt het de CD&V aan een visie op sociaal beleid en een daarbij passend coherent beleidsplan. Nu wordt ook duidelijk waarom het gemeentebestuur uitstel vroeg: de budgetten om hun nieuwe vleugel te bouwen waren er niet. Nu gaan ze met de met de budgetten van Volkshaard, die konden dienen om in Aalter sociale woningen bij te bouwen, hun bestaande sociale woningen aan Volkshaard verkopen en dit geld gebruiken om 'het Cremlin' nog wat uit te breiden.