Gemeentelijke opcentiemen dalen in Knesselare

11 November 2017

Op de Knesselaarse gemeenteraad van 8 november werd het voorstel goedgekeurd om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1650 te verlagen naar 1039. Goed nieuws zou je denken, maar… Door de verhoging van de onroerende voorheffing door de Vlaamse overheid (van 2.5% naar 3.97%, omdat bevoegdheden van de Provincie worden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap) zouden de opbrengsten van de opcentiemen te veel stijgen (goed nieuws voor de gemeentekas, maar slecht nieuws voor de burgers). Vandaar dat de overheid de gemeentes de kans biedt om de opcentiemen te verlagen. Groen diende een amendement in op de gemeenteraad. We stelden voor om de opcentiemen minder te laten dalen, maar pleitten voor een afschaffing van de Algemene Leefbaarheidsbelasting (87.5 euro die elk gezin van Knesselare reeds jarenlang betaalt, ongeacht het inkomen, eigendom of de familiale situatie). Reeds jaren pleit Groen voor de afschaffing van deze asociale belasting. Telkens botsten we op een muur van weerstand bij Groep 9910. Nu stelden we voor om de opcentiemen maar te laten dalen tot 1200 én om de Algemene Leefbaarheidsbelasting af te schaffen. Zo dragen de sterkste schouders de grootste lasten: wie veel onroerend goed heeft wordt navenant belast.

Groep 9910 was verrast door ons voorstel en schorste de vergadering. Na overleg lag het amendement ter stemming (verlaging van de opcentiemen naar 1200), het voorstel om de algemene belasting van 87,5 euro af te schaffen kon er niet aan gekoppeld worden. Dit moest voorwerp uitmaken van een nieuw voorstel. Uiteraard keurde de meerderheid dit niet goed.

En toen kwam de aap uit de mouw…

Groep 9910 verklaarde hun stemgedrag. “Ze zijn bezig met de opmaak van de begroting van volgend jaar: 2018, verkiezingsjaar! Volgende maand zal dit voorliggen op de gemeenteraad. En het wordt een serieus cadeau: afschaffing van de Algemene Leefbaarheidsbelasting, vermindering van de personenbelasting en afschaffing van de bedrijfsbelasting”. We horen de toeters en bellen, de hoera-kreten nu al.

En toch is Groen ontgoocheld. Al jaren pleiten wij voor een eerlijker en socialer Knesselare met een herverdeling van de belastingdruk. Maar het kon niet! Door het non-beleid van de afgelopen jaren zit de gemeente nu op een enorme berg geld. De beloofde schuldvermindering door de fusie brengt ook geld in het laatje. Daardoor is er nu ruimte om grote cadeaus uit te delen aan de burgers. Natuurlijk is Groen blij voor de inwoners die betere financiële tijden tegemoet gaan.

Maar waar is het beleid, de visie hierachter? Dit is een stunt om volgend jaar toch niet met rode wangen naar de kiezer te moeten stappen. Geld uitdelen is zeer populair en gemakkelijk om de harten van de kiezer te winnen. Maar als dit onze beleidsvoerders van de toekomst worden, dan hopen we dat het geld zal blijven stromen. Wij hadden liever gezien dat de gemeentelijke dienstverlening afgelopen jaren op wieltjes liep, dat er een oplossing gevonden werd voor het zwaar doorgaand verkeer in Knesselare, dat de parkeerproblematiek was aangepakt in het Drongengoed, dat er eindelijk een recyclagepark aangelegd werd, dat de skaters een stek hadden gekregen, dat de feestzaal in de Kloosterstraat aangepakt werd, dat het fietspad langs het kanaal werd aangelegd, dat …

Daadkracht en degelijk bestuur hebben wij niet gezien bij deze ploeg. Nu worden we met zijn allen verleid door een zakje kluiten…