Groen-voorstel om kiesbureau in Veilige Have te organiseren afgeschoten door CD&V/N-VA

21 Februari 2014

Op 25 mei vindt de moeder aller verkiezeingen plaats. Dan kiezen we onze vertegenwoordigers in het Europees, het federaal en in het Vlaams parlement. Onder de kiezers zijn er heel wat senioren, een groep die alsmaar groter wordt. Deze groep haakt dikwijls af om te gaan stemmen. Vaak stemt deze groep door het geven van een volmacht aan een bekende. Maar wat nog meer gebeurt: mensen vragen een doktersbriefje en gaan niet stemmen. 

Om aan de oudere senioren het signaal te geven dat ze wel degelijk nog meetellen en belangrijk zijn, maken we het best voor hen zo gemakkelijk mogelijk om te gaan stemmen. Groen denkt hierbij aan een stembureau in WZC Veilige Have.  Andere woonzorgcentra hebben hier al veel positieve ervaringen mee.

Er zijn dan ook heel wat voordelen.  Voor de residenten brengt de voorbereiding én de dag van de verkiezing leven in de brouwerij. De bewoners kunnen zelfstandig hun stem uitbrengen en participeren in de maatschappij. Binnen de ouderenzorg wordt ook steeds vaker aandacht besteed aan het buurtgericht werken. Veel  buurtbewoners komen  zo misschien voor het eerst in een WZC.

 

Daarom vraagt Groen aan de gemeente Aalter om stappen te ondernemen om in WZC Veilige Have een kiesbureau in te richten, dat makkelijk toegankelijk en aangepast is aan de inwoners van Veilige Have.

Verder is het ook belangrijk om in alle kiesbureau's te letten op de toegankelijkheid voor andersvaliden. Dit kan door in elk kiesbureau een hokje te voorzien waar de stemcomputer lager staat zodat mensen in een rolstoel ook makkelijk kunnen stemmen.

 

De CD&V/N-VA meerderheid stemde tegen deze voorstellen...

 

Meer info: Liesbet Denys - [email protected] ? 0495 41 48 36