Groen gaat voor dorpsraden

28 Januari 2018

Groen gaat voor dorpsraden

Op de nieuwjaarsreceptie van 21 januari 2018 lanceerden Groen Aalter en Groen Knesselare-Ursel het voorstel om vanaf 2019 dorpsraden op te richten in alle deelgemeenten. Op die dorpsraden worden alle belangrijke beslissingen voor het dorp aan de inwoners worden voorgelegd. Zo kunnen ze rechtstreeks de beslissingen beïnvloeden. De inwoners weten immers zelf wat best is voor hun dorp. Aalter telt vanaf 2019 acht dorpskernen. Groen wil de leefbaarheid en de identiteit van elke dorpskern behouden en versterken en gaat hiervoor graag met de bewoners in gesprek. In 2017 bezochten we de Maria-Aalter, Poeke en Bellem. We vroegen aan de mensen wat hun dromen en bekommernissen zijn voor hun dorp. Uit deze gesprekken kwamen heel wat ideeën naar voor die we opnamen in voorstellen voor de gemeenteraad. In 2018 komen we in Lotenhulle, Ursel, Knesselare en Aalter-Brug langs. We willen bewoners de kans geven om zelf voorstellen te lanceren van wat goed is voor hun dorp; niet alleen naar aanleiding van de campagne, maar ook doorheen de hele legislatuur.

 

We stellen voor om in elke kern dorpsraden te organiseren waar mensen hun ideeën kwijt kunnen. Op die dorpsraden worden bijvoorbeeld alle plannen die een impact hebben op het dorp besproken, zoals de heraanleg van een straat of de aanpassing van de verkeersregeling. We stellen ook een dorpsbudget ter beschikking waar het dorp zelf mee aan de slag kan om de leefbaarheid te vergroten. Zo bouwen we samen aan onze dorpen. Het is een eerste voorstel uit het verkiezingsprogramma van Groen. Het volledig programma wordt verder uitgewerkt samen met de leden en sympathisanten van de partij in een bijeenkomst eind februari.

 

Meer info - [email protected] - 0479 34 40 17