Groen! roept Aalterse CD&V op om het gevecht tegen windmolens te staken

05 Februari 2009

Het provinciaal afwegingskader voor windenergie, waarvoor het openbaar onderzoek momenteel loopt, biedt daar mogelijkheid toe. Maar de gemeente Aalter houdt de boot nog steeds af. Groen! vindt dit een asociaal en milieuonverantwoord standpunt in tijden van dure energieprijzen en een steeds duidelijker wordende klimaatsverandering. Groen! Aalter vindt dat in een gemeente als Aalter waar door de aanwezige industrie de energiebehoefte bijzonder groot is, alle vormen van alternatieve energie maximaal moeten ingezet worden. We hebben niet de luxe om kansen te laten liggen. Groen! vindt dat de CD&V zijn hopeloze strijd tegen windmolens beter kan staken en het geweer van schouder moet veranderen. Het wordt hoog tijd dat de gemeente Aalter zich voorbereidt op de komst van windmolens en actief de beste locaties zoekt om windmolens in te planten. Dit is niet alleen vanuit een goede ruimtelijke ordening de beste oplossing. Door actief windmolensites te ontwikkelen, kan de gemeentekas gespijsd worden. België komt pas op de 13de plaats als het gaat over de opgebouwde capaciteit aan windenergie. Zelfs Griekenland en Polen doen het beter. Dat covert De Standaard in haar maandageditie van 2 februari. Hoog tijd dus om een inhaalbeweging te maken. Maar hiervoor zal België alvast niet op de steun van de Aalterse CD&V moeten rekenen. . Met dit standpunt staat de Aalterse CD&V nochtans helemaal alleen. De provincie duidt in haar windplan in Aalter de zone langs de E40 en de zone langs het kanaal als mogelijke locaties voor windmolens aan. Doel van dit plan is om windenergie te concentreren op de locaties met de hoogte potenties en minst negatieve effecten. Dit beleidskader is de basis voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen voor het plaatsten van windmolens.

De CD&V Aalter blijft vechten tegen de komst van windmolens
In plaats van dit plan te ondersteunen, geeft de Aalterse CD&V een negatief advies. Reden: visuele hinder. Groen! kan zich niet van de indruk ontdoen dat dit standpunt niet gebaseerd is op rationele argumenten, maar eerder geïnspireerd is door de banden van Pieter De Crem met de kernenergielobby.

Groen! Aalter roept de CD&V op om het geweer van schouder te veranderen en in plaats van tegen windmolens te vechten, voor windmolens te strijden. Windmolens zullen er hoe dan ook komen, want voor grootschalige windturbines is het niet de gemeente die de vergunning verleent. De gemeente kan wel sturend optreden en zorgen dat de molens op de juiste plaats komen. Groen! Aalter pleit ervoor dat de gemeente actief naar de beste locaties zoekt om windmolens in te planten. Eerder pleitten we al voor 3 molens op het industriepark Lakeland, goed voor energie voor 4500 gezinnen. Het is voor Groen! logisch dat bij de ontwikkeling van Woestijne ook ruimte voor windmolens voorzien moet worden. Groen! vindt dat het gemeentebestuur zelf het heft in handen moet nemen door actief windmolensites te ontwikkelen. Zo kan ze niet alleen sturend optreden, maar ook een deel van de opbrengt naar de gemeentekas laten terugvloeien.
Blijft de CD&V zich verzetten dan dreigen we op een tweede Colruytscenario af te stevenen: tegen houden kan de gemeente niet, vertragen wel. De gemeente zou moeten sturen in plaats van vertragen.

In tijden van hoge energieprijzen en in tijden waarin de klimaatverandering hoog op de agenda staat, moeten we alle rendabele alternatieve vormen van energieopwekking inzetten om niet alleen de CO2-uitstoot te beperken, maar ook te zorgen voor een betaalbare energievoorziening. Groen! vindt het standpunt van de gemeente Aalter bijzonder asociaal, milieu-onvriendelijk en een burgemeester/schepen van Kyoto onwaardig. Groen! vindt dat de gemeente Aalter de mogelijkheid voor het plaatsen van minstens 3 molens langs de kanaalzone moet benutten en zal dit ook bepleiten op de komende gemeenteraad van 9 februari.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]
Meer info over het windplan vind je op www.oost-vlaanderen.be. De kaart met inplantingsplaasten vind je via deze link.