Groen roept op tot een constructieve en open dialoog in de gemeenteraad

28 Januari 2015

Vandaag, maandag 26 januari, organiseert het gemeentebestuur van Aalter een extra gemeenteraad om Pieter De Crem aan te stellen als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Groen begrijpt niet waarom de extra gemeenteraad nodig is. De aanstelling van een nieuwe voorzitter kan net zo goed bij het begin van de eerstvolgende gemeenteraad. De kostprijs voor deze gemeenteraad met 2 agendapunten, bedraagt 3800 euro, het feestje nadien niet te meegerekend. In tijden van crisis kunnen deze middelen wel aan belangrijker zaken besteed worden. Groen zal haar zitpenningen schenken aan een goed doel en roept de meerderheid op om hetzelfde te doen. Als goede doelen kiest Groen voor initiatieven van Aalterse organisaties zoals Voedselteams van Aalter, Boeren op een Kruispunt, Natuurpunt Aalter (t.v.v. Vaanders) en Broederlijk Delen (actie Dwars door België t.v.v. Filip Vernemmen). Zij kunnen dit hart onder de riem alvast goed gebruiken. Tijdens de raad zal Groen de nieuwe voorzitter oproepen om een open en constructief debat toe te laten. Groen kiest er uitdrukkelijk voor om zelf voorstellen te lanceren. Zo hebben we deze legislatuur voorgesteld om een fietsstraat te organiseren in de Stationsstraat, woonerven in te richten, de ommuurde tuin in Poeke in te richten als volkstuinen, de muziekacademie te verbouwen, een betere stationsomgeving in te richten, bij omleidingen meer aandacht aan de zwakke weggebruiker te besteden, aandacht te geven aan de leefbaarheid van doorgangsstraten zoals de Weibroekdreef,? Allemaal voorstellen waar heel wat Aalternaren voor zijn. Deze goede ideeën werden stuk voor stuk afgedaan als waanvoorstellingen en zonder enige vorm van inhoudelijk debat weggestemd. Wij roepen Pieter De Crem op om deze bladzijde om te draaien, de dialoog te stimuleren en een goed debat te houden over onze voorstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze houding zal leiden tot een positiever beeld van de politiek bij de Aalterse burger en bijdraagt tot een gezonde democratie in Aalter waar ruimte is voor debat en vrije meningsuiting. 

#hetkananders

 

Voor Groen Aalter

Patrick Bleyenberg, Liesbet Denys,  Seppe Santens, Mieke Schauvliege, Piet Smessaert