Groen! stelt voor om zwembad ook op zondagnamiddag te openen

19 November 2008

Deze week gaat de Vlaamse zwemweek van start. Het zwembad is dan heel druk bezocht. Maar ook in de loop van het jaar komen heel wat Aalterse zwemmers naar het zwembad afgezakt. Vooral op zondagvoormiddag kan het behoorlijk druk zijn in het zwembad. Daarom vraagt Groen! om het zwembad ook op zondagnamiddag open te houden. Zeker jonge gezinnen zijn vragende partij voor extra openingsuren op zondag. Dit zal uiteraard een extra personeelsinzet betekenen. Om de kosten hiervoor te drukken, kan de gemeente Aalter intekenen op de "projectoproep voor de toekenning van projectsubsidies aan lokale besturen voor de bijkomende openstelling van zwembaden voor het bredere publiek" van de Vlaamse overheid. Door deel te nemen aan deze oproep maakt Aalter aanspraak op minimum 20.000 euro subsidie als het zwembad 5u extra open is in het weekend, op weekdagen 's avonds na 18 u of voor 9u. Groen! zal dit voorstellen op de eerstvolgende gemeenteraad van 24 november 2008. Reeds bij de opening van het vernieuwde zwembad in Aalter pleitte Groen! ervoor om het zwembad ook op zondagnamiddag open te houden. Zeker in de wintermaanden is hier behoefte aan. Toen stelde schepen De Smul dat deze vraag zou meegenomen worden bij de evaluatie van het sportbeleid. Dit werd echter nooit onderzocht. Op 22 oktober lanceerde de Vlaamse overheid een oproep om extra zwemuren buiten de kantooruren te voorzien in de Vlaamse zwembaden. De Vlaamse overheid voorziet extra middelen om deze openinguren te betalen. Zwembaden die al minimum 3 avonden in de week open zijn na 18 u en minimum drie halve dagen in het weekend voor het grote publiek kunnen door wekelijks 5 u extra open te houden 20.000 euro subsidie ontvangen. Voorwaarde is wel dat deze extra opening voor minstens 42 weken geldt gedurende 2009. Aalter zou dit kunnen invullen door op zondag 5 u extra open te houden of op zondag 4 u extra en 1 u extra op zaterdag. Groen! stelt voor om in te tekenen op deze subsidiemogelijkheid (Projectoproep voor de toekenning van projectsubsidies aan lokale besturen voor de bijkomende openstelling van zwembaden voor het brede publiek) en de aanvraag voor 15 december 2008 in te dienen.

Groen! stelt voor om bij wijze van proef gedurende 2009 het zwembad extra open te houden op zondag. Gedurende dit jaar moet het bezoekersaantal goed opgevolgd worden. Eind 2009 wordt dit project geëvalueerd en wordt nagegaan of dit kan bestendigd worden. Mogelijks is een opening op zondagmiddag in de zomermaanden niet noodzakelijk. Dit moet blijken uit deze testcase.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]