Groen vraagt aandacht voor voetgangers en fietsers bij wegenwerken

11 Maart 2014

Groen vraagt aandacht voor voetgangers en fietsers bij wegenwerken

Groen ijvert in Aalter voor gezellige en veilige dorpsstraten. Het STOP-principe is daarbij heel erg belangrijk. Het principe houdt in dat het mobiliteitsbeleid in de eerste plaats aandacht geeft aan stappers, dan aan trappers, vervolgens aan openbaar vervoer en pas dan aan personenvervoer. Als we de resultaten van recente wegenwerken zien, dan moeten we vaststellen dat Aalter hier nog vaak grote steken laat vallen (bijv. , en recent ook de

Steenweg op Deinze / HeirstraatBlekkervijverstraat / WingenestraatOostmolenstraat). Maar tijdens de wegenwerken zelf is het nóg erger gesteld met de aandacht voor voetgangers en fietsers. Groen wil dat hier verandering in komt.

 

Omleidingen bij wegenwerken zijn duidelijk gericht op de automobilist. Vaak kan de onderbroken weg nog gebruikt worden door voetgangers en/of fietsers, maar zijn de signalisatie en de nodige veiligheidsmaatregelen hiervoor niet voorzien. Het gevolg is dat mensen sneller de auto zullen nemen, terwijl dit eigenlijk niet nodig is. Groen Aalter vraagt daarom om ook bij wegenwerken het STOP-principe toe te passen. Dat moet al gebeuren bij de opmaak van de aangepaste politiereglementen bij wegenwerken. Hierbij moeten aparte maatregelen voorzien worden voor enerzijds stappers en trappers en anderzijds het gemotoriseerd vervoer. Aangezien voetgangers en fietsers veel flexibeler zijn dan autoverkeer, zal de omleiding voor hen niet per sé dezelfde zijn als die voor de auto's. Op de werf zelf moet ook aangepaste signalisatie voorzien worden. En heel belangrijk: als een doorgang voor voetgangers en fietsers wordt voorzien, dan moet de aannemer van de werken er ook voor zorgen dat dit steeds op een veilige manier gebeurt. Nu ontstaan er vaak onveilige situaties doordat niet duidelijk is hoe voetgangers en fietsers zich een weg moeten banen door de werken (zoals recent in de Spoorweglaan en de Baarzelestraat).

 

We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen niet alleen een grote verbetering zullen zijn voor de bewoners van de buurt waarin de wegenwerken plaatsvinden, maar ook voor de lokale handelaars. Wanneer de doorgang voor auto's tijdelijk wordt afgesloten, kan er toch nog een veilige route worden gegarandeerd voor voetgangers en fietsers.