Groen! vraagt aanpassingen aan het rondpunt Brouwerijstraat

31 Oktober 2008

Het nieuwe rondpunt ter hoogte van de Brouwerijstraat is nu ongeveer 1 maand toegankelijk. Het zorgt ongetwijfeld voor een veiligere verkeersituatie voor de weggebruikers. Dit neemt niet weg dat na een maand gebruik toch een aantal (voorspelbare) fouten aan de oppervlakte te komen. Zo verander je over een traject van 100m vanaf de Brouwerijstraat ter hoogte van de Bierweg tot aan de EUropalaan 4 keer van snelheidsregime ( 50-30-50-30 km). De oversteek voor fietsers ter hoogte van de Lindestraat en de ter hoogte van de Europalaan is onduidelijk. Afrijden van het fietspad in de Brouwerijstraat richting markt is levensgevaarlijk. Groen! vraagt het bestuur en het Vlaams Gewest om deze knelpunten zo snel als mogelijk weg te werken. Groen! stelt ook voor om de gebruikers het kruispunt te laten evalueren. Door de aanwezigheid van 2 schoolgebouwen, is er een snelle afwisseling van snelheden. Komende van het sportcentrum, rij je 30 km/u ter hoogte van het vroegere Sint-Jozefinstituut. Op het rondpunt mag je 50 km per u rijden om dan in de Europalaan en de Brouwerijstraat terug over te schakelen op 30 km/u. Gezien een snelheid van 50 km/u te snel is om veilig het rond punt te passeren lijkt het ons logisch om ook op het hele rondpunt zone 30 in te voeren. Op die manier ontstaat er een ruime zone 30 vanaf het voormalige Sint-Jozefinstituut tot voorbij de kleuterschool en de kinderopvang. Dit is niet alleen veel veiliger maar meteen ook heel wat duidelijker. Het zorgt ook voor een sterke beperking van het aantal verkeersborden.

1. Zone 30 ? 50 ? 30 ? een kakafonie van snelheden

2. Met de fiets de Lindestraat in
Fiets je van het centrum richting Sportpark, dan moet je een voorrangsweg oversteken. Omdat hier geen markering is aangeduid, is oversteken voor kinderen en ouderen niet evident. We stellen voor hier een duidelijke oversteekplaats voor fietsers in te richten, zodat kinderen op een veilige een duidelijke manier naar het sportpark kunnen rijden.

3. Slalommen langs de paaltjes in de Brouwerijstraat
Fiets je de Brouwerijstraat in komende vanaf het rondpunt, dan word je van het fietspad via een rechte bocht ( 90°) op de Brouwerijstraat geleid vlak voor de uitgang van de parking Den Aard. Je moet bovendien tussen 2 paaltjes slalommen. Auto's zijn verrast dat fietsers op eens op de weg rijden. Groen! stelt voor om het fietspad te laten doorlopen tot vlak voor het hotel en dan een geleidelijke overgang (geen rechte bocht) naar de Brouwerijstraat in te richten.

4. Van Brouwerijstraat naar het rondpunt richting sportpark.
Wil je met de fiets van de Brouwerijstraat naar het sportpark, dan moet je ter hoogte van de Europalaan over een 'vluchtheuvel' rijden of moet je in de verkeerde richting het rondpunt oprijden. Iets wat totaal 'tegennatuurlijk' overkomt. Voor kinderen is dit compleet onduidelijk. Om die oversteekplaats duidelijker te maken, stelt Groen! voor om de oversteekplaats duidelijker in te richten.

Groen! wil dat het bestuur gerichte bevragingen bij gebruikers van het rond punt (van schoolgaande jeugd tot gepensioneerden) organiseert om de inrichting van het rondpunt te evalueren en desgevallend verder aan te passen.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]