Groen vraagt aanpassingen aan vervoersplan NMBS

04 Juli 2014

Geschrapte stops van P-treinen in Bellem en Sint-Maria-Aalter - rechtstreekse trein naar Antwerpen stopt niet meer in Aalter  Het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat vanaf december in voege gaat, heeft een grote impact op Aalter. De IC-trein richting Antwerpen stopt niet meer in Aalter. Wie naar Antwerpen wil, zal moeten overstappen in Gent-Sint-Pieters. In Bellem en Sint-Maria-Aalter stopt maar één trein per uur, ook tijdens de spits. Wie vanuit de deelgemeentes naar Brussel wil, zal moeten overstappen in Aalter of in Gent. Groen vreest daardoor extra autoverplaatsingen richting Aalter. Groen vraagt dat de NMBS haar plannen aanpast om de druk op het station van Aalter-Centrum weg te nemen. Groen stelt voor dat het gemeentebestuur van Aalter zich niet akkoord verklaard met het huidige vervoersplan en ijvert voor het behoud van de stopplaatsen in Sint-Maria-Aalter en Bellem voor treinen van en naar Brussel tijdens de spits en voor een stopplaats in Aalter voor treinen van en naar Antwerpen. Groen wil ook dat het bestuur bij de NMBS ijvert voor de aanpassing van de stationsomgeving.

 In februari werd een nieuw vervoersplan van de NMBS voorgesteld. Het huidige vervoersplan dateert van 1998 en is niet meer aangepast aan de vele reizigers die momenteel gebruik maken van het spoor. De voorstellen in het nieuwe vervoersplan hebben ook heel wat gevolgen voor Aalter, zowel voor de reizigers van Aalter als voor de omgeving.

 Van Aalter naar Brussel

In het nieuw vervoersplan werd geopteerd om twee IC-treinen naar Brussel te laten stoppen in Aalter (IC 03 Knokke/Blankenberge - Hasselt/Genk en IC 23 Brugge - Brussel-Nationaal-Luchthaven).

Van Aalter naar Antwerpen

De rechtstreekse verbinding naar Antwerpen wordt geschrapt. Momenteel stopt de trein op de lijn Oostende - Antwerpen-Centraal in Aalter. Deze stop wordt geschrapt. Reizigers die in Aalter opstappen en richting Antwerpen willen reizen, zullen moeten overstappen in Gent.

 Concreet betekent dit dat de rechtstreekse ontsluiting richting Brussel aanzienlijk verbetert. Maar de ontsluiting richting Antwerpen slechter wordt.

Van Sint-Maria-Aalter en Bellem richting Gent

In Sint-Maria-Aalter en Bellem stopt in het nieuwe vervoersplan slechts één trein per uur richting Gent en richting Brugge. Wil je naar Brussel dan moet je overstappen in Aalter, Gent of Brugge. Momenteel stoppen tijdens de spits een aantal P-treinen.

Van Beernem naar Brussel

Ook in Beernem wordt de stop van de rechstreekse P-treinen richting Brussel geschrapt.

Groen vreest extra druk op station Aalter Centrum en omgeving

Wordt deze regeling effectief doorgevoerd, dan zullen reizigers vanuit Sint-Maria-Aalter, Bellem en Beernem naar het station van Aalter rijden en daar opstappen. Dit zal een extra druk op de nu al onaangepaste stationsomgeving (te weinig parkeerplaatsen en fietsenstallingen, geen veilige verkeerssituatie,?) leggen.

Groen stelt voor dat het gemeentebestuur van Aalter zich niet akkoord verklaart met het huidige vervoersplan en ijvert voor het behoud van de stopplaatsen in Sint-Maria-Aalter en Bellem voor treinen van en naar Brussel tijdens de spits en voor een stopplaats in Aalter voor treinen van en naar Antwerpen.

Groen vraagt nogmaals om te ijveren bij de NMBS voor een versnelde aanpak van de stationsomgeving van Aalter. De toestand wordt meer en meer onhoudbaar.

 

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17