Groen wil 20% van Aalterse windenergie voor gemeente en haar inwoners.

17 Mei 2014

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de intentie om vijf tot zeven windturbines aan het bedrijventerrein in Aalter te vergunnen. 20% van de windmolens wil de provincie ter beschikking stellen voor participatie door burgers, bedrijven en lokale overheden. Zo kunnen besturen en omwonenden van de opbrengst van windenergie profiteren. Groen wil dat  het bestuur hier actief op inzet en vraagt hen om deze participatie te onderzoeken en voor te bereiden. Op die manier wordt een aandeel van de winst die windmolens opbrengt ter beschikking gesteld van de Aalterse bevolking.  Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) 'Windlandschap E40' waarin wordt aangeduid waar windmolens kunnen. Langs de E40 worden zes clusters aangeduid waar grootschalige windturbines ingeplant kunnen worden: het bedrijventerrein Aalter, de windakker Hansbeke, Eilandje Zwijnaarde, de windakker Melle/Wetteren, de windkouter Sint-Lievens-Houtem/Erpe-Mere en het bedrijventerrein Erembodegem. Ook in Maldegem en Eeklo worden extra windmolens voorzien. Deze gemeentes hebben al duidelijk gemaakt maximaal in te zetten op deze participatie omwille van de voordelen ervan voor haar bevolking. Tegelijk met de aanduiding waar molens kunnen komen, wordt ook aangegeven waar er zeker geen windmolens kunnen. Op die manier zorgt de provincie er voor dat de windmolens komen op de meest geschikte locaties en wordt een wildgroei voorkomen.

De provincie wil de lusten en lasten van windenergie beter verdelen. Buurtbewoners ervaren een impact van de windmolens en moeten dus ook kunnen genieten van de voordelen. Daarom heeft het provinciebestuur beslist om minstens 20% van de capaciteit van windenergie beschikbaar te stellen aan burgers, bedrijven en lokale overheden. Er wordt ook een omgevingsfonds opgericht gespijsd door de eigenaars van de windturbines. Dit omgevingsfonds dient om de omgeving te verbeteren door speeltoestellen in te plannen, bijkomend groen te voorzien,?

Interessant is dat voor gemeenten het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) deze participatie zal voorfinancieren, en het VEB nadien zelf de participatie(s) verkoopt aan de omliggende gemeenten.

Ook de oprichting van een omgevingsfonds, gespijsd door de ontwikkelaars van de windakker, kan interessant zijn voor onze gemeente. Dit omgevingsfonds zal acties financieren die de omgeving aantrekkelijker maken. Dat kan gaan om de aanleg van een bos, het inrichten van een speeltuin of het aanleggen van een vijver met wandelpad. Ook maatregelen die hernieuwbare energie of energiebesparing stimuleren zijn mogelijk.

Groen vraagt om een participatie van de gemeente Aalter in de windmolens op het bedrijventerrein Aalter te onderzoeken en hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen door o.a. contact op te nemen met Vlaams Energiebedrijf.

 

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17