Groen wil betaalbaar en sociaal wonen aan den Boomgaard met ruimte voor kinderen

07 Juni 2015

Groen wil betaalbaar en sociaal wonen aan den Boomgaard met ruimte voor kinderen

De CD&V/NVA besliste om de grond van het voormalige Socother, waar het Kunstencentrum gepland was, te verkopen. Het bestuur heeft alles in handen om ervoor te zorgen dat er op deze site betaalbare en sociale woningen komen met voldoende speelruimte voor kinderen. Er werden echter geen voorwaarden opgelegd om dit te  garanderen.. Groen wil dat het bestuur kiest voor betaalbaar, sociaal en kwaliteitsvol wonen. Daarom dringen we  er op aan om alsnog bijkomende voorwaarden op te leggen. We leggen dit voor op de gemeenteraad van 8 juni.    

Momenteel telt Aalter 2,75% (225) sociale huurwoningen (toestand juli 2014). Dat is veel lager dan het Vlaamse en Meetjeslandse (4,13%) gemiddelde. Volgens het visitatierapport van Volkshaard (dec 2014), moeten er in Aalter nog 91 sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Zeker voor  (jonge) gezinnen is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Aalter is nog steeds één van de duurste gemeenten van het Meetjesland om een huis te kopen. Daarom is het hoognodig dat Aalter een actief  beleid voert om wonen in Aalter terug betaalbaar te maken.

 

De gemeente werd eind 2012 reeds op de vingers getikt omdat ze te weinig sociale woningen realiseerde. Ze werden verplicht  een  plan van aanpak op te stellen. Dat werd door de meerderheid  goedgekeurd op de gemeenteraad 25 maart 2013. In dit plan schreef het bestuur: "Grond 10 is zeer centraal gelegen aan de Boomgaard, tussen de bibliotheek en het Hof van Praetplein in, en is eigendom van de gemeente. De ligging en de ruimtelijke voorwaarden zijn op maat van sociale woningprojecten. Deze grond met een oppervlakte van 3998 m² wordt geselecteerd voor prioritaire ontwikkeling en geeft daarmee invulling aan haar gemeentelijk actieprogramma. De ontwikkelingsplanning en ?invulling wordt in de nabije toekomst geconcretiseerd."  Ook in de woonbehoeftestudie van 25 oktober 2013 werd deze zone geselecteerd om prioritair sociale woningen te realiseren.  Twee jaar later en 0 sociale woningen in het centrum verder blijkt de CD&V/NVA deze intenties terug te schroeven en kiest ze er voor om de site te verkopen aan een privé-ontwikkelaar. Trouwens, volgens het decreet grond- en padenbeleid is er een activeringsplicht voor aansnijdbare onbebouwde bouwgronden in eigendom van de Vlaamse publieke organisaties  en instanties.

 

Bij de verkoop worden enkel functionele, economische en esthetische voorwaarden opgelegd. Maar er worden geen voorwaarden m.b.t. sociaal en betaalbaar wonen opgelegd. Groen vindt het belangrijk dat er al van bij de verkoop duidelijk wordt opgelegd aan de projectontwikkelaar dat er over de hele site  betaalbare woningen worden gerealiseerd waarvan minstens 20 % sociale woningen. We vinden het ook belangrijk dat er voldoende speelruimte voor kinderen voorzien wordt. Want in het centrum is er gebrek aan plekken om te spelen voor de kinderen. Leefbaarheid moet centraal staan wanneer woonprojecten worden gerealiseerd.

 

Groen voert actie om de voorwaarde aan te vullen zodat bij dit nieuwe woonproject betaalbaar en sociaal  wonen mogelijk is. Groen vraagt dat het hele bouwproject enkel betaalbare woningen omvat waarvan er minstens 20% sociale woningen zijn. Groen zal dit ook voorstellen op de gemeenteraad van 8 juni.

 

Meer info: Mieke Schauvliege - gemeenteraadslid - [email protected] - 0479 34 40 17