Groen! wil een betere dienstverlening voor de Aalterse verenigingen

23 April 2009

Inspraak gevraagd bij beleid uitleendienst In Aalter zijn meer dan 250 verenigingen actief. De Aalterse verenigingen zijn de belangrijkste pijler van het cultuurbeleid in Aalter. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de verenigingen op een kwaliteitsvolle dienstverlening van de gemeentelijke diensten zoals de uitleendienst moeten kunnen rekenen. . Bovendien blijkt uit de begroting dat de inkomsten van de huur van materiaal betaald door de verenigingen, niet volledig gebruikt wordt om nieuwe toestellen aan te kopen. Groen! Aalter stuurde daarom een brief aan alle verenigingen om hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening te vragen. De resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden om een voorstel voor verbetering van de werking van de uitleendienst uit te werken. Met dit voorstel zal Groen! naar de gemeenteraad trekken.

Groen! Aalter stelt vast dat heel wat materiaal van de uitleendienst verouderd en niet snel vervangen wordt

Als verenigingen activiteiten organiseren, kunnen ze voor het gebruik van materiaal een beroep doen op de uitleendienst. Een goed uitgebouwde uitleendienst is voor de verenigingen heel belangrijk. Groen! stelt echter vast dat de budgetten voor het aanvullen van nieuw materiaal verminderen. Vroeger had de uitleendienst een aparte kas. Met de ontvangen middelen (huurgelden betaald door de verenigingen) werden nieuwe toestellen aangekocht. Een commissie bestaande uit afgevaardigden vanuit de verschillende adviesraden besliste waaraan de inkomsten besteed werden. Een paar jaar terug werd deze werkwijze afgeschaft. Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar de gemeentekas. Als we de inkomsten (5000 euro) vergelijken met de uitgaven (1500 euro) aan materiaal voor de uitleendienst dan blijken de Aalterse verenigingen met hun huurgelden de gemeentekas te sponsoren met 3500 euro per jaar (bron begroting 2009).
We merken dat een aantal toestellen van de uitleendienst verouderd zijn en dat voor sommige toestellen veel te hoge retributies gevraagd worden. Een aantal voorbeelden:
- de huurprijs van een beamer is hoog t.o.v. de sterk verlaagde aankoopprijs;
- de boxen en geluidsversterking zorgen voor ruis;
- het grote diascherm is vuil en beschadigd;
- de tentoonstellingspanelen zijn vuil en verouderd;
- de tent is duur;
- ?
Dit zijn allemaal signalen dat het materiaal sterk verouderd is en dat er veel te weinig geïnvesteerd wordt in nieuw materiaal. Voor Groen! is het niet meer dan logisch dat de ontvangen inkomsten van de verenigingen gebruikt wordt voor de aankoop van nieuw materiaal.

Groen! zal één van de komende gemeenteraden een voorstel indienen om de dienstverlening van de uitleendienst te verbeteren. Ter voorbereiding hiervan stelde Groen! aan alle verenigingen enkele vragen. Voor Groen! is het namelijk duidelijk dat de vereniging terug meer inspraak moeten krijgen in de werking van de uitleendienst.

Volgende vragen werden gesteld.
Vraag 1: Maakt uw vereniging vaak gebruik van de uitleendienst? Zo ja, ga naar 2. Zo nee, waarom niet?
Vraag 2: Welk materiaal gebruikt uw vereniging het meest?
Vraag 3: Wat vindt u van de kwaliteit van het beschikbare uitleenmateriaal?
Vraag 4: Wat vindt uw vereniging van het aanbod aan uit te lenen materiaal? Welk materiaal zou er bijkomend aangeschaft moeten worden?
Vraag 5: Vindt uw vereniging de bedragen van de retributies billijk?
Vraag 6: Wat vindt uw vereniging van de service van de uitleendienst? (openingsuren, manier van betalen, ophalen en afhalen, waarborg, ?)
Vraag 7: Heeft uw vereniging nog opmerkingen of suggesties die de dienstverlening voor de verenigingen kan verbeteren?

De antwoorden op deze vragen zullen verwerkt worden en uitgewerkt worden in een voorstel voor verbetering van de werking van de uitleendienst. Met dit voorstel zal Groen! naar de gemeenteraad trekken.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]