Groen wil een park voor Aalter-Centrum

10 April 2016

Groen wil een park voor Aalter-Centrum

Bij de opmaak van de gewestplannen in de jaren ´70 werd Aalter ruimschoots voorzien van woonuitbreidingsgebieden en industriezones. Gelukkig werd toen ook een ruime parkzone van 26 ha gepland tussen Lostraat, Kestelstraat en Loveldlaan. Dat laatste was terecht, want een uitbreidend centrum moet groene ruimtes voorzien, zodat binnen loopafstand kan genoten worden van rust, ruimte en natuur. Ondertussen zijn we 40 jaar verder en werden de gewestplannen ingehaald door de structuurplannen. In het Aalterse gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vermeld dat er "voldoende aandacht moet besteed worden aan de aanleg en de inrichting van groenvoorziening in de kern. Dit kan o.a. als openbaar park. Vooral in Aalter-Centrum is dit belangrijk". De jeugdverenigingen en jeugdraad zijn reeds jaren vragende partij voor meer speelruimte in het centrum en ook het woonzorgcentrum "Veilige Have" zou voluit kunnen profiteren van de aanleg van een park in haar directe omgeving. Momenteel zijn de recreatiemogelijkheden in open lucht in dit centrum erg beperkt.

  Aan de gemeenteraad stelden we voor om de aanleg van dit park principieel goed te keuren, om budgetten te voorzien voor aankoop van gronden en inrichting. Ons voorstel werd door de meerderheid weggewuifd. De waarnemende burgemeester reageerde in de pers met het toch wel erg flauwe en asociale argument dat het uitzicht van de bewoners van het Loveld niet mag aangetast worden...

 

Meer info: Piet Smessaert - [email protected] - 09 374 81 68