Groen wil leefbare stationsomgeving, CD&V/N-VA geeft project-ontwikkelaars carte blanche

08 Januari 2015

Met Groen pleiten we al tientallen jaren voor een duidelijke visie en doordachte plannen voor de ontwikkeling van de stationsomgeving. Volgens ons moet de stationsomgeving hierbij als één geheel bekeken worden, met zowel het gebied ten noorden als ten zuiden van het spoor, met zowel de woongebieden als het woonuitbreidingsgebied en met zowel de openbare als de private ruimte. Want : de verkeersdruk en parkeerdruk moeten verlicht worden, de verschillende vervoersmodi (stappers, trappers, openbaar vervoer en personwagens) moeten beter op elkaar aansluiten, er moet gekeken worden naar welke functies we in dit gebied willen (en vooral welke niet) en tegelijkertijd moet de leefbaarheid natuurlijk gegarandeerd worden.de uitdagingen in deze omgeving zijn groot

 

 

De gronden die nu nog braak liggen tussen de Delhaize, het station en Houtem (in totaal 4,6 ha) spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van de stationsomgeving. Al tientallen jaren probeert de Aalterse meerderheid richting te geven aan de ontwikkeling van dit gebied, maar telkens strandden hun pogingen. Recent werd voor dit volledige gebied een verkavelingsaanvraag ingediend door drie projectontwikkelaars. Voor de Aalterse CD&V/N-VA is dit blijkbaar het signaal om het roer om te gooien: in plaats van zelf een visie te ontwikkelen, laat men dit nu liever over aan private ontwikkelaars. Het resultaat is erg ingrijpend: appartementsblokken die een pak hoger zijn dan wat we tot nu toe kennen in Aalter (tot 7 bouwlagen), een woondichtheid die hoger zal zijn dan gelijk waar in Aalter en een nog hogere verkeers- en parkeerdruk in de stationsomgeving. In de verkavelingsaanvraag wordt gesproken van stedelijke ontwikkeling. Dat is ook zo en precies daarom hoort deze verkaveling volgens Groen niet thuis in Aalter.

 

De aanpak van de huidige meerderheid legt een zware hypotheek op de leefbaarheid van de stationsomgeving. De keuzes die Groen had willen maken, zijn nu niet meer mogelijk: het stimuleren van duurzaam bouwen, een gezonde mix van sociale en andere woningen, het creëren van groene ruimte en speelruimte voor de volledige stationsomgeving, het aantrekken van ondernemers die de link met het openbaar vervoer nodig hebben, het verlichten van de parkeerdruk,... Dergelijke zaken kan je alleen afdwingen als je zelf plannen opstelt. Wat de CD&V/N-VA nu doet is net het tegenovergestelde: ze gaan blindelings mee in de commerciële belang van enkele project­ontwikkelaars in plaats van het algemeen belang van de Aalternaren te behartigen... 

 

Wist u dat...

... er meer dan 400 wooneenheden zijn voorzien in de verkavelingsaanvraag? 

... er in de plannen geen plaats is voorzien voor 25 parkeerplaatsen die nodig zijn voor de handelszaken die er zullen komen? Dat betekent dus nog eens 25 parkeerplaatsen minder voor de pendelaars die met de auto naar het station komen.

... er geen fietsenstallingen zijn voorzien voor de handelszaken die in dit gebied zullen komen?

... in de oorspronkelijke plannen de Delhaize moest verdwijnen? Toen bleek dat dit niet zou lukken, heeft men dit stuk gewoon uit de plannen geknipt. De bewoners van het zeven bouwlagen hoge appartementsblok zullen daardoor uitkijken op een parking in plaats van het park dat daar voorzien was.

... de nieuwe verkaveling tijdens de spits 93 extra autoverplaatsingen per uur zal genereren? Volgens computersimulaties zou dit geen problemen mogen opleveren, terwijl de verkeersdruk in de realiteit nu al te hoog is.