Groen wil ook ‘over de schreve’ een veilig fietspad

27 Juni 2015

Groen wil ook ‘over de schreve’ een veilig fietspad

Door gekibbel tussen overheden stopt fietspad langs Overleiestraat op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen. Situatie is onveiliger dan voorheen. In het voorjaar werkte de provincie West-Vlaanderen het laatste ontbrekende deel van het langeafstandsfietspad tussen Beernem en Sint-Joris langs het kanaal Gent-Oostende op haar grondgebied af. Maar de provincie Oost-Vlaanderen volgde niet. Gevolg is dat ter hoogte van de grenspaal in de Overleiestraat (grens Sint-Joris- Knesselare) het fietspad op een heel gevaarlijke plaats stopt. De Overleiestraat is recht en breed. Auto's rijden er snel. Fietsers komen in het midden van het traject op de gewone rijweg. Zeker voor snelfietsers die van West-Vlaanderen komen is de situatie veel onveiliger dan voorheen. Groen drong op de provincieraad van 17 juni aan om dit traject te vervolledigen en vraagt dat de provincie het voortouw neemt om een veilige en fietsvriendelijke oplossing uit te werken. Het provinciebestuur wijst met de vinger naar de gemeente Knesselare en W&Z. En de fietser is de dupe. Groen zal zowel lokaal, provinciaal als op Vlaams niveau dit dossier blijven aankaarten om de realisatie van dit fietspad vooruit te helpen. De provincie Oost-Vlaanderen nam het initiatief voor de aanleg van een fietspad Knesselare - Aalter - Gent. Dit stuk fietspad is een onderdeel van het lange-afstandsfietspad langs het kanaal Gent-Oostende. Het Oost-Vlaamse deel van het fietspad stopt tussen Knesselare en Sint-Joris ter hoogte van de grenspaal aan de Overleiestraat.

De gemeente Knesselare en de gemeente Aalter ondertekenden beiden in juni 2014 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie waarin ze hun medewerking gaven om dit lange-afstandsfietspad te realiseren. Recent stelden de gemeenteraadsleden van Groen in de respectievelijke gemeenteraden van Knesselare en Aalter de vraag waarom het fietspad op het grondgebied van Aalter en Knesselare niet werd vervolledigd. Door Aalter en Knesselare wordt aangegeven dat er discussie is over het feit of het fietspad over of onder de brug ter hoogte van het kruispunt Maria-Aalterseweg/Overleiestraat moet gaan. Op de provincieraad van 17 juni werd door provincie gesteld dat al beslist is dat het fietspad onder de brug zal lopen, maar dat W&Z niet verder reageert en dat de gemeente Knesselare haar beloofde tellingen maar niet overmaakt. En op de politieraad van 17 juni gaf de voorzitter aan dat er geen tellingen zijn uitgevoerd omdat het traject op termijn toch vrij zal zijn van zwaar vervoer. Kortom, de verschillende overheden schuiven elkaar de zwarte piet door. Deze discussies verlammen de verdere voortgang van het dossier. De provincie West-Vlaanderen slaagde er wel in om haar lokale besturen en W&Z mee te krijgen en  legde ondertussen het ontbrekende deel van dit fietspad aan op haar grondgebied tot de grens met Oost-Vlaanderen; dit is halverwege de Overleiestraat. Het gevolg is dat fietsers plots op de rijbaan moeten rijden waar de auto's tegen 70 km per u rijden, een gevaarlijke situatie.

Ter hoogte van het kruispunt Overleiestraat/Maria-Aalterseweg gebeurden recent 3 ongevallen. De Overleiestraat is recht en breed en nodigt uit tot snel rijden. Een aangepast snelheidsregime, een herinrichting van het kruispunt en afwerking van het fietspad zijn nodig om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

Voor Groen is het belangrijk dat er een goede oplossing uitgewerkt wordt. Het is onaanvaardbaar dat er geen keuzes gemaakt worden en de huidige gevaarlijke situatie bestendigd wordt. De discussie tussen de verschillende overheden situeert zich voornamelijk ter hoogte van het kruispunt Overleiestraat/Maria-Aalterseweg. Aangezien dit het belangrijkste knelpunt is voor fietsers op het lange afstandsproject tussen Gent en Brugge vindt Groen dat de provincie het voortouw moet nemen om in overleg met de betrokken gemeentes en Waterwegen en Zeekanaal een veilige optie uit te werken. Groen dringt aan op een snelle en veilige oplossing en zal hierover op de provincieraad en bij de minister blijven aandringen.  

Meer info:Provincieraadslid - [email protected] - 0499 51 43 70 || Gemeenteraadsleden Knesselare - [email protected] - 09 374 08 37 - [email protected] - 09 236 32 09 || Gemeenteraadslid Aalter - [email protected] - 0479 34 40 17