Groene pluim voor het project Ganzeveld van Natuurpunt

21 Januari 2013

Groene pluim voor het project Ganzeveld van Natuurpunt

Groen Aalter reikte op vrijdag 18 januari 2013 de Groene pluim uit aan . De voorbije jaren ging de Groene Pluim onder meer naar een milieuvriendelijke landbouwer, vzw de Toevlucht die minderbedeelden in onze gemeente ondersteunt, Cinema Capitole die cultuur dichter bij huis brengt, en atletiekclub Halestra. Met deze brede waaier aan nominaties willen we ook aantonen dat groen werkt voor iedereen.Natuurpunt vzw voor de aankoop van het Ganzeveld

Dit jaar kozen we ervoor om een natuurvereniging te nomineren. Zo helpen we de natuur en geven we een stuk natuur aan de mensen. Natuur is belangrijk, niet alleen voor de Aalterse biodiversiteit, maar zeker ook voor de Aalterse inwoners. Om deze aankoop te ondersteunen, schenkt Groen Aalter 700 euro aan Natuurpunt.

 

 In 2012 slaagde Natuurpunt Aalter erin 28 ha bos en 5 ha grasland aan te kopen aan de Grote Ganzeplas. Dat was meteen ook de grootste aankoop van 2012 voor Natuurpunt in Oost-Vlaanderen. De aankoop maakt het mogelijk bijkomend bos te realiseren. In 2003 werd een bosuitbreidingsstudie opgemaakt voor het Meetjesland. Voor de omgeving van Markettebossen waarin het Ganzeveld ligt, werd 50 ha bijkomend bos voorzien. Door de aankoop zal Natuurpunt nu alvast 10% van deze bosuitbreidingsdoelstelling kunnen realiseren.

 

Het Ganzeveld is heel belangrijk voor de Aalterse natuur. Het bos is nu al een thuishaven voor heel wat zeldzame dieren en planten. Maar door het beter te beheren, zal de biodiversiteit nog verhogen. Zo zal het naaldbos worden omgevormd naar een natuurlijker bos en zullen sommige plaatsen zo beheerd worden, dat er zich heide kan ontwikkelen.

Maar misschien nog belangrijker is dat het bos nu ook opengesteld wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor iedereen. In de nabije toekomst zal er bovendien een pad worden gerealiseerd dat de toegankelijkheid nog vergroot. En dat het werkt, is duidelijk. Wanneer je er ook langsgaat, je komt altijd bezoekers tegen.

 

Natuurpunt Aalter is in 1996 ontstaan uit de natuurvereniging Quercus die in Aalter en Knesselare actief was. Het is een heel bloeiende vereniging met een jonge bestuursploeg. Zij volgen het Aalterse natuur- en milieubeleid constructief maar kritisch op en organiseren tal van uiteenlopende activiteiten. Beheerdagen, een wijnverkoop, wandelingen, weekends? En dat wordt toch wel gesmaakt. Dat is merkbaar aan het ledenaantal. Sinds de oprichting is het aantal leden verdrievoudigd tot 390 leden, dat wil zeggen dat 5% van de Aalterse bevolking lid is van Natuurpunt.

 

Groen Aalter wenst Natuurpunt Aalter veel succes met de verdere ontwikkeling van het Ganzeveld. Projecten die bijdragen tot meer natuur en bos in Aalter verdienen alle steun. Daarom schenkt Groen Aalter 700 euro aan Natuurpunt voor dit project. Deze bijdrage komt van de presentiegelden van de eerste raad en wordt geschonken door de zeven mandatarissen van Groen.

 

Liesbet Denys, Marleen Defruyt, Seppe Santens, Piet Smessaert, Patrick Bleyenberg, Gerda Rijsselare, en Mieke Schauvliege