Het fietspad van de Hoekestraat, een never ending story?

15 April 2013

Op de gemeenteraad zijn we er jarenlang blijven op hameren dat het fietspad langs de Hoekestraat voor onze gemeente een echte schande was, de naam fietspad absoluut onwaardig. Eind 2011 werden er door het college dan eindelijk plannen gemaakt om er wat aan te doen. Een paar maanden vóór de verkiezingen van oktober 2012, toeval of niet, werd er een nieuwe asfaltlaag aangebracht langs één kant, die strook zou dienst doen als dubbel fietspad. Deze oplossing kon van vele de goedkeuring wegdragen maar toch waren er van Groen én van het agentschap van Wegen en Verkeer (AWV), zeer terecht, enkele opmerkingen.  

In de bochten moest er extra aandacht besteedt worden aan de veiligheid van fietsers. Het fietspad moest door paaltjes of iets dergelijks duidelijk afgescheiden worden van de rijweg. Deze obstakels moeten verhinderen dat auto’s de bochten afsnijden en zo de fietsers in gevaar brengen. Ook heel belangrijk, de belijning en nodige signalisatie aan de oversteekplaatsen aan Langendonk en einde Hoekestraat moest heel dringend worden aangebracht. We zijn nu weeral bijna een jaar verder en van die twee heel voorname aandachtspunten is op heden nog niets gerealiseerd!

Op onze vraag aan bevoegde schepen De Blaere, op de gemeenteraad van woensdag 10 april 2013,, voor wanneer dat zou in orde komen wist die ons enkel te zeggen dat hij het ook niet plezant vindt dat het nog niet in orde gekomen is.

Wanneer zal onze schepen van mobiliteit eens de koe bij de horens vatten en doen wat er van hem verwacht wordt? Herverkozen worden en verder op zijn lauweren rusten, meer hebben we van schepen De Blaere tot nu toe nog niet gezien.

Rap rap een laag asfalt gieten omdat de verkiezingen er aan komen en dan verder afwachten wie wat zal doen? Zo werkt het niet!