Het milieubeleid voor 2011-2015: een bloemlezing van goede ideeën, maar nauwelijks engagementen

30 Mei 2011

Op de gemeenteraad van mei werd het milieubeleidsplan voor de periode 2011-2015 voorgelegd. Als groenen namen we dit plan uiteraard heel grondig door. We zijn alvast tevreden met het mooie overzicht en het plan voor de komende jaren. Maar als we bij de actietabel kijken naar de concrete acties, het hieraan gekoppelde budget en de planning, dan zijn we toch wel zwaar ontgoocheld. Er is nauwelijks budget en de timing is meestal 'nog nader te bepalen'. Er wordt veel aandacht aan sensibilisatie geschonken. Voor de 11 verschillende acties hierrond wordt in totaal slechts 3500 euro voorzien. Verder wordt het budget voor geluidsmuren, de scheiding van het rioleringsstelsel , de aankoop van een elektrische bestelwagen en het beheer van het kasteeldomein in Poeke voorzien. Al deze investeringen worden gesubsidieerd door de hogere overheid. Het enige budget waar Aalter wel in investeert is het subsidiereglement voor de promotie van hernieuwbare energie (58 780 euro). We missen in dit plan dus ambitie en concrete engagementen. Enkele voorbeelden: -We beloven ook in dit plan dat we de doelstelling van 150 kg/inwoner/jaar restafval zullen halen. Dit jaar produceerden we echter 173kg/inw/restafval/jaar . En we boeren achteruit in plaats van vooruit. Er is geen enkele concrete actie opgenomen die aantoont hoe we zullen komen tot een vermindering van het restafval.

Afval
Energie - Er wordt ingezet op biogasinstallaties en zonne-energie. De CD&V blijft het gebruik van windenergie tegenwerken. Zo ging de CD&V in beroep tegen de molens die vergund waren in Lakeland. Wij vinden dit een heel spijtige zaak. Om alternatieve energie een haalbare kaart te maken, is de inzet van verschillende vormen van energie nodig; zowel windenergie, zonne-energie als energie uit biomassa. Windenergie is daarbij de meest rendabele vorm van energieopwekking. Zonne-energie is goed op de daken, maar heeft maar een beperkt rendement. Aalter zet vooral in op biogasinstallaties. We stellen vast dat 2 jaar na de bouw van de eerste biogasinstallatie in Aalter de eerste kWh energie nog opgewekt moet worden. Bovendien kan je heel wat vragen stellen bij het telen van gewassen ten behoeve van energieopwekking. Biogasinstallaties zijn pas zinvol als zij energie opwekken uit biomassa van afvalproducten zoals bermmaaisel. Als er gewassen speciaal moeten gekweekt worden om energie op te wekken, betekent dit dat de schaarse ruimte voor voedselproductie wordt ingenomen voor energieproductie. Dat is absoluut niet de bedoeling.
Natuur - In het jaarprogramma is geen enkele actie opgenomen om meer toegankelijk bos te bekomen. We beschikken nochtans over heel wat bos op het Aalterse grondgebied. Groen! Aalter vraagt concrete acties om deze bossen meer te kunnen openstellen.
Wonen - We missen acties om duurzaam verkavelen te promoten. Nochtans zit dit in de lift en bestaan er in Vlaanderen al mooie voorbeelden. Aangezien Aalter nog grootse plannen heeft (Houtem in Aalter-Centrum, de Oude Weverij in Aalter-Brug,...) was het niet onlogisch geweest om in het jaarprogramma acties op te nemen om te zorgen dat nieuwe verkavelingen duurzaam worden.

Nog veel werk aan de winkel dus. Wij zullen alvast heel nauwkeurig opvolgen dat de mooie ideeën uit dit plan geen dode letter blijven, maar wel degelijk in de praktijk worden omgezet.

Meer info: Mieke Schauvliege - gemeenteraadslid - [email protected] ? 0479/34.40.17