Hogere retributies voor de Aalternaar, college ontspringt de dans

13 Februari 2014

Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2013 werd een aantal . Zo'n beslissing om retributies aan te passen, wordt vooraf in de colleges voorbereid. Zo werd in het college van 2 december 2013 beslist om de retributie op begraafplaatsen voor urnenkelders, grafkelders en columbaria en de retributie op concessies op begraafplaatsen voor grafkelders, urnenkelders en columbaria te verhogen. Voor schepenen en raadsleden die op de hoogte zijn van de geplande retributieverhoging was het in principe mogelijk om in de periode tussen 2 december en 16 december 2013 nog snel aanvragen in te dienen aan het op dat moment nog geldend goedkoper tarief. Ook familieleden die hiervan op de hoogte gebracht werden, konden hiervan profiteren. retributies verhoogd

Op het college van 9/12 en van 16/12, d.i. enkele uren voordat de finale beslissing van tariefverhoging viel, was het voor de schepenen en de burgemeesters dus mogelijk om aanvragen in te dienen die nog volgens het oude en goedkoper tarief behandeld konden worden. Dat is ook gebeurd.

Groen vindt het deontologisch niet correct om vooraleer tariefverhogingen door te voeren zelf nog te genieten van het goedkoper tarief. Dit is handelen met voorkennis en gaat niet uit van het algemeen belang.

Om elke vorm van persoonlijk geldgewin uit te sluiten, stelde Groen voor in de deontologische code op te nemen dat schepenen en raadsleden in de periode tussen het college waarop een tariefverhoging wordt voorgesteld en de gemeenteraad waarop dit punt wordt gestemd, geen aanvragen voor zichzelf of naaste familieleden kunnen doen waaruit een persoonlijk voordeel zou kunnen blijken t.o.v de geplande regeling. De reactie van de schepenen? Zij stemden tegen ons voorstel...

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17