Jaarlijks verdwijnt in Aalter 1,5 ha bos

10 November 2013

Groen Aalter vraagt acties om tij te keren Met de slogan 'supporter voor de natuur; word ook fan'  werd in oktober de week van het bos georganiseerd. Voor Groen Aalter de aanleiding om de toestand van het Aalterse bos te evalueren. Aalter is een bosrijke gemeente. Groen Aalter wil dat dit zo blijft. Vergelijken we de oppervlakte bos in 2006 met die in 2013, dan blijkt uit de cijfers van de Vlaamse overheid (www.lokalestatistieken.be

) dat er op 7 jaar tijd 10,7 ha bos verdwenen is in Aalter. Dat is een jaarlijkse afname van 1,5 ha of 3 voetbalvelden. Deze afname is het gevolg van kleine ontbossingen, die niet altijd duidelijk merkbaar zijn op het terrein. Groen vindt dat het gemeentebestuur initiatieven moet nemen om ontbossing tegen te gaan en om bossen open te stellen voor het publiek. We deden op de gemeenteraad van oktober drie voorstellen.

Groen stelt voor om i.s.m. het Agentschap voor Natuur en Bos een Aalters boscompensatiefonds op te richten dat toelaat om boscompensatie op Aalters grondgebied te stimuleren. De middelen uit dit fonds kunnen gebruikt worden om in de eigen gemeente zelf bossen te realiseren of verenigingen te ondersteunen die nieuwe bossen realiseren. Dit is mogelijk. Een aantal gemeentes past deze werkwijze al toe.Om meer draagvlak te creëren voor bos, willen we jaarlijks een aanplantingsactie organiseren zoals bijvoorbeeld een geboortebosactie.Groen wil dat in Bellem werk gemaakt wordt van een speelbos voor de jeugdverenigingen, door bos aan te kopen of  afspraken te maken om het bos toegankelijk te maken.Jammer genoeg ligt de meerderheid niet wakker van bos in Aalter. De voorstellen werden door de meerderheid weggestemd.

Meer info: Mieke Schauvliege - [email protected] ? 0479 34 40 17