Kasteelgroenten kweken: ecologisch en gezond

05 April 2012

Kasteelgroenten kweken: ecologisch en gezond

Deze tuin wordt momenteel niet gebruikt. In het kasteeldomein in Poeke ligt een ommuurde moestuin. Groen Aalter stelt voor om in deze tuin een moestuincomplex te maken, waar Aalternaren zonder tuin toch groenten kunnen kweken. Zo wordt deze plek zinvol gebruikt en wordt de historische tuin terug in eer en glorie hersteld. Wie wil nu geen kasteelgroenten kweken?

Kweken van eigen groenten is momenteel heel populair. In veel steden en gemeenten worden moestuincomplexen en volkstuinen aangelegd. De vraag overstijgt het aanbod. Daarom heeft de Vlaamse overheid via de VLM een ondersteuning voor Vlaamse steden en gemeenten uitgewerkt om meer volkstuincomplexen in Vlaanderen in te richten.

Gezien de toenemende grondprijzen neemt de grootte van percelen sterk af. Steeds meer inwoners beschikken over geen of een heel beperkte ruimte om te tuinieren. Een volkstuinencomplex kan voor deze inwoners de mogelijkheid bieden om toch te tuinieren. Voor veel mensen is dit een goede vorm van ontspanning.
Kweken van eigen groeten is positief voor het klimaat. Het verkleint de ecologische voetafdruk doordat het aantal voedselkilometers (vervoer van groenten van kweker tot consument) veel lager ligt.

Groen Aalter stelt voor om de ommuurde tuin terug in te richten als moestuinencomplex door de grond ter beschikking te stellen van geïnteresseerde burgers die wensen te tuinieren. We stellen voor om een oproep te lanceren in TotAalter om geïnteresseerde burgers te recruteren. Samen met geïnteresseerden kan zo nagedacht worden over de inrichting en het gebruikersreglement. Bedoeling is dat het volledige complex onderhouden wordt door de gebruikers van de tuintjes.

Om het historisch karakter zoveel mogelijk te bewaren, kan bijvoorbeeld ook leifruit langs de ommuurde tuin aangeplant worden.
Zo wordt de ommuurde tuin ingericht in de lijn van het historisch landschap en wordt de grond die al jaren ongebruikt wordt, nuttig gebruikt.

Meer info: [email protected] ? 0479 34 40 17