Schrap verbod kleine windmolens

30 Maart 2023

Schrap verbod kleine windmolens

Groen Aalter roept op om het gevecht tegen windmolens te staken . De Aalterse meerderheid (CD&V/NVA) legde in een verordening het verbod om kleine windmolens te plaatsen op. Groen Aalter wil dit verbod schrappen en legt hiervoor een voorstel op tafel. Vooral landbouwers zijn vragende partij om een windmolen op hun erf te plaatsen. Wat in Aalter niet kan, kan in de ons omringende gemeentes wel. ‘Dit pestbeleid moet stoppen’, zegt fractieleider en Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege. Zeker nu duidelijk is dat het Aalters klimaatrapport desastreus is. Op 10 jaar tijd is de Aalterse CO2-uitstoot maar met 1,8% verminderd. Tegen 2030 moet de uitstoot met 40% verminderen tov 2011. Het is dus alle hens aan dek. Daarom zal Groen elke gemeenteraad een klimaatvoorstel doen. Want met de voorstellen die Aalter doet, komen we er duidelijk niet.

Staak de strijd tegen windmolens

Al jaren werkt de CD&V de komst van windmolens tegen. Ooit lanceerde Pieter De Crem een verordening om grote windmolens te verbieden. Na klacht van Groen is die vernietigd. Grote windmolens worden door de provincie en de Vlaamse overheid vergund en niet door een lokaal bestuur. In december schakelde het bestuur een versnelling hoger in haar strijd tegen windmolens. Ze legde een verbod op kleine windmolens op. Enkel in industriegebied zijn ze nog toegelaten. Maar in industriegebied zijn die helemaal niet rendabel. Dat is bij uitstek de plek om grote molens te plaats. Wie De Crem hier wel mee pest, zijn de boeren. Landbouwers die een kleine windmolen willen plaatsen kunnen dat in Aalter bijgevolg niet. Dat doet de absurde situatie ontstaan dat landbouwers in dezelfde straat maar in een andere gemeente (vb Lievegem/Bellem) wel een windmolen mogen plaatsen om energie op te wekken voor hun bedrijfsvoering maar dat landbouwers in Aalter en nagenoeg op de dezelfde plek gesitueerd zijn, dat niet mogen. Ondanks het feit dat de impact op het landschap en natuur hetzelfde is.

Groen wijst er op dat de provincie Oost-Vlaanderen in haar windplan een genuanceerde visie uitgewerkt heeft. Binnen de ruimtelijk niet kwetsbare gebieden kunnen kleinschalige windturbines in principe een plaats vinden. Ze moeten wel in de nabijheid van gebouwen ingeplant worden en niet zomaar in het open landschap.

Slechte klimaatpunten voor Aalter

Het gemeentebestuur van Aalter ondertekende het Burgemeestersconvenant en engageerde zich om  een lokaal Energie- en Klimaatplan op te stellen en  om klimaat- en energiebesparende acties te ondernemen.  Concreet engageerde het gemeentebestuur van Aalter zich om de uitstoot van CO2 terug te dringen met 40% tegen 2030 tov 2011. Uit een recent rapport blijkt dat de CO2-uitstoot tussen 2011 en 2020 met 1,81 % is gedaald in Aalter. In Oost-Vlaanderen noteren we een daling met 7,8% als de snelwegen niet meegerekend worden (of -5,9% met snelwegen). Dit is een rampzalig resultaat. Inspanningen om de uitstoot te verminderen, moeten drastisch omhoog.

Duurzame initiatieven, die bovendien de productieprijs verminderen, moeten gestimuleerd worden ipv geboycot. Groen stelt voor om het verbod op het plaatsen van kleine windmolens, geformuleerd onder TITEL 4. Windturbines Artikel 2 van de Gemeentelijke algemeen gecoördineerde stedenbouwkundige verordening van 11 december 2022, te schrappen.

Groen zal vanaf nu elke gemeenteraad klimaatvoorstellen doen.

 

Kijk hier naar het filmpje dat AVS maakte hierover