Kunstencentrum aan de Smedenpoort

07 Maart 2017

Kunstencentrum aan de Smedenpoort

CD&V/N-VA zadelt de gemeente op met een dure blunder Op de gemeenteraad van 6 maart wordt beslist over de aankoop van een cascogebouw aan de Smedenpoort voor de muziekacademie en de bibliotheek. Groen vindt dit geen goed voorstel. Groen  vindt de prijs is te hoog, wat we kopen is groter dan we werkelijk nodig hebben en de mobiliteit is verre van optimaal. Vooral de projectontwikkelaars van de Smedenpoort worden beter van dit voorstel. De verbouwing van de huidige academie, waarbij vooral ingezet wordt op samengebruik met de omliggende scholen is een betere en goedkopere oplossing. Met dit voorstel zadelt de CD&V/N-VA ons voor vele jaren op met een dure blunder.Belangrijkste investering deze legislatuur moet grondig onderzocht worden

De beslissing over de bouw van een kunstencentrum is één van de belangrijkste investeringen van  deze legislatuur. Het is een beslissing die een grote impact heeft op Aalter zowel op ruimtelijk vlak, op vlak van mobiliteit en op vlak van onderwijs en cultuurbeleving. Deze beslissing is bepalend voor de komende decennia. Zo een grote beslissing neem je niet zonder grondige afweging van alle mogelijke alternatieven.

 

CD&V/N-VA zoekt een geschikte locatie voor het kunstencentrum "op goed geluk"

Het is duidelijk dat een oplossing voor de muziekacademie broodnodig is. Ze had er zelfs al veel eerder moeten zijn. Groen heeft hier de afgelopen jaren meermaals voor gepleit en heeft zelf meerdere constructieve oplossingen voor dit dossier naar voor geschoven. Aan dit dossier gaat al een hele historiek vooraf. Een historiek die illustreert hoe er in Aalter aan besluitvorming wordt gedaan. Het lijkt erop dat CD&V/N-VA op goed geluk besturen i.p.v. verschillende alternatieven grondig af te wegen. Op onderstaand kaartje vind je alle ideeën (met kostprijs) die al eens de revue passeerden.

zoektocht academie

Eindelijk een oplossing gevonden?

De CD&V/N-VA stelt nu voor om een casco gebouw aan de Smedenpoort aan te kopen voor 7,1 miljoen euro met een oppervlakte van 5.363,49 m². Het casco gebouw, dat zijn de buitenmuren, de ramen en de buitendeuren. Verder niets. De binnenafwerking moet nog voorzien worden; hoe dit zal gebeuren is momenteel onduidelijk. Een vergelijkende studie met soortgelijke gebouwen leert ons dat ook dat nog 4 tot 4,7 miljoen euro zal kosten. Kortom, het prijskaartje van dit gebouw wordt wellicht zo'n 11,8 milj euro.

 

Geen goed idee omdat?

?de prijs te hoog is

De prijs is overduidelijk te hoog omwille van het feit dat het gebouw te ruim bemeten is. Hoewel uit de behoeften­studie bleek dat 3750m² binnenruimte en 300m² buitenspeelruimte volstond, wordt nu een gebouw aangekocht dat 5700 m2 ruimte biedt, dat is dus 1600m² meer dan nodig.

?het minder veilig is voor schoolgaande kinderen

De inplanting van het gebouw is absoluut niet zo logisch. Het is vlak aan het station, maar de gebruikers van trein en bus zijn niet de eerste gebruikers van het kunstencentrum; dat is voor een groot stuk de jeugd uit de Aalterse scholen. Deze nieuwe locatie is verder van de scholen en moeilijker voor lagere schoolkinderen om zelfstandig naartoe te gaan.

?de musicerende kinderen in de kelder gestopt worden

Om lawaaihinder voor omwoners te voorkomen, wordt de muziekacademie in de kelder gestopt (niveau -2 en -1). Extra akoestische normen worden aan de bouwheer dan weer niet gevraagd. De wereld op zijn kop, lijkt ons.

 ? het project vooral de projectontwikkelaars goed bedient

De localisatie van het kunstencentrum aan de Smedenpoort is vooral een extra verkoopsargument voor de projectontwikkelaar, maar het komt de Aalternaar niet ten goede.  Er wordt nogmaals een functie uit de Stationsstraat gehaald, waardoor de Stationsstraat in plaats van een gezellige centrumstraat steeds meer een woon- en doorgangsstraat wordt. Dit druist in tegen alle uitgangspunten van goede ruimtelijke ordening in de centra. Met deze keuze zijn vooral de projectontwikkelaars aan de Smedenpoort bediend, maar niet het algemeen belang.

 

Voor Groen moet het kunstencentrum in het hart van het centrum liggen

Groen heeft verschillende keren dit dossier op de agenda gezet. Al van in 2011 pleitten we voor een samenwerking met de bestaande scholen. Dat werd bijgetreden door de toenmalige minister van onderwijs. Een samenwerking is goedkoper zowel in bouw als later in onderhoud. Bovendien is de locatie dicht bij de scholen perfect voor de schoolgaande kinderen die het merendeel van de leerlingen uitmaken. Hadden we deze piste bewandeld dan zat de academie nu al in een nieuw gebouw. Ook nu nog kan dit een oplossing zijn. Door een herbouw op de bestaande site eventueel in combinatie met een samenwerking met de scholen en indien mogelijk zelfs de lokale Cinema Capitole, kunnen we een heus kunstencentrum in het echte en historische centrum van Aalter realiseren, in de nabijheid van alle scholen. Veel logischer, beter voor de Aalternaren én goedkoper.

 

Meer info: [email protected]  - 0479 34 40 17