Groen wil landschapspark Bulskampveld - Drongengoed

11 Juli 2021

Groen wil landschapspark Bulskampveld - Drongengoed

‘We streven naar één groot landschapspark, omdat beide gebieden heel sterk op elkaar lijken’

De Vlaamse overheid lanceerde een projectoproep voor de selectie van landschapsparken in Vlaanderen. Doel is het integrale beheer en ontwikkeling van de betrokken gebieden met kansen voor natuur, landbouw, landschap, recreatie en toerisme … Groen is pleitbezorger om in nauwe samenwerking met de provincies West- en Oost-Vlaanderen, de betrokken gemeentes (Beernem, Wingene, Ruiselede, Oostkamp, Aalter, Maldegem, Eeklo, en Lievegem) de natuurorganisaties en de landbouwverenigingen het landschapspark Bulskampveld-Drongengoed te lanceren.

Het Bulskampveld en het Drongengoed zijn beide zeer waardevolle natuur- en bosgebieden. ‘Door beide gebieden sterker met elkaar te verbinden en de verdere ontwikkeling van beide gebieden op elkaar af te stemmen creëren we heel wat mogelijkheden’, zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen Aalter). ‘Dit biedt heel wat kansen voor natuur en landschap, maar ook voor een versterking van de lokale economie. Een landschapspark kan een boost geven aan de toeristische en recreatieve kansen. Zo zorgt het nationaal park hoge Kempen voor extra tewerkstelling aan meer dan 5.000 werknemers.’

‘We streven naar één groot landschapspark, omdat beide gebieden heel sterk op elkaar lijken’, zeggen Bart Deseranno (Groen Maldegem) en Carol Cartigny (Groen Oostkamp). Typisch voor beide gebieden zijn de voormalige grote heidegebieden, de zogenaamde wastines, die vanaf de 18de eeuw ontgonnen werden. Het Bulskampveld is het grootste boscomplex voor West-Vlaanderen, het Drongengoed het grootste boscomplex van Oost-Vlaanderen. Typische kenmerken voor beide gebieden zijn het damvormig drevenpatroon, de oude veldvijvers, waardevolle heideterreinen,  kleine beekvalleien ... Een perfecte provinciegrensoverschrijdende match, zegt West-Vlaams Provincieraadslid Maarten Tavernier. ‘Absoluut’, vindt ook Oost-Vlaams Provincieraadslid Lut De Jaeger ‘Een bos of natuurgebied stopt niet aan de provinciegrens’.  

Naast het verdere herstel van natuur en landschap is ook de versterking van de landbouw in het gebied een belangrijke doelstelling. ‘In Beernem werken we al heel nauw samen met de landbouw in Beverhoutsveld. Het landschapspark Bulskampveld- Drongengoed kan deze samenwerking als voorbeeld nemen’, zegt Jan Vanassche, milieuschepen voor Groen in Beernem. ‘Naast de blijvende focus op voedselproductie zoeken we naar een verbreding van de landbouw. En dit landschapspark biedt hier veel kansen. Denk maar aan hoevetoerisme, korte keten én de landbouwers als landschapsbouwers.’

Het is duidelijk dat de uitbouw van een landschapspark Bulskampveld-Drongengoed veel kansen biedt om het gebied waardevoller te maken waar iedereen, zowel bewoners als bezoekers kunnen van genieten.

Door voor 15 september een aanvraag in te dienen op de projectoproep van de Vlaamse overheid maken we kans op een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. Dit biedt dan de mogelijkheid om een duurzaam toekomstproject voor het gebied uit te tekenen. ‘De Vlaamse overheid wil de komende jaren sterk inzetten op de uitbouw en ondersteuning van de landschapsparken. Daarom zullen we in de gemeenteraad in Aalter, Maldegem, Beernem en Oostkamp voorstellen om in te gaan op de projectoproep van de Vlaamse Overheid. ‘Dit is een kans die we met het Bulskampveld-Drongengoed niet mogen missen’, besluiten de groenen.  

 

Groen Aalter, Groen Beernem, Groen Maldegem, Groen Oostkamp, Groen Oost-Vlaanderen en Groen West-Vlaanderen.

 

Meer info – Mieke Schauvliege – [email protected] - 0479344017