Lokalenproblematiek academie blijft: CD&V, smeed het ijzer als het heet is

17 April 2011

Groen! Aalter pleit voor een gezamenlijk nieuw gebouw voor de academie en het Emmaüsinstituut. Dit is duidelijk de snelste en goedkoopste manier om het gebouwenprobleem aan te pakken. Toen Groen! dit een paar maanden terug voorstelde meldde burgemeester Hoste dat dit geen haalbare piste was omdat de Vlaamse Overheid hier geen voorstander van was. Uit een recent antwoord op een parlementaire vraag pleit de bevoegde minister net voor samenwerking. Gezien zowel het Emmaüsinstituut als de Vlaamse overheid pro zijn kan op zeer korte termijn werk gemaakt worden van een concrete samenwerking. In februari 2009 werd de werking van de Muziekacademie doorgelicht door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het eindoordeel was gunstig maar beperkt in tijd. De inspectie stelt dat het gebouw totaal niet geschikt is voor muziek, woord, noch danslessen. In haar evaluatie stelt de inspectie dat tegen 2012 duidelijke definitieve stappen moeten gezet zijn of dat anders de subsidies zullen opgeschort worden. De inspectie eist een betere huisvesting voor de muziekschool. Uit bezorgdheid over de toekomst van de academie, stelde Groen! een parlementaire vraag aan Pascal Smets, minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel. De minister geeft aan dat de besluiten van de inspectie heel ernstig moeten genomen worden: Lokalenprobleem is dringend

"Bij een beperkt gunstig advies volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgings-doorlichting. Als die resulteert in een ongunstig advies, wordt de intrekking van de erkenning voorgesteld."

Minister smet moedigt samenwerking scholengebouw aan
Groen! informeerde ook bij de minister of samenwerking tussen het Emmaüsinstituut en de Aalterse Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans een optie is. Groen! stelde deze vraag omdat het gemeentebestuur stelt dat de inspectie van de Vlaamse overheid geen voorstander is van deze samenwerking. Ook hier is de minister zeer duidelijk: "Ik ben uiteraard voorstander van samenwerking tussen basis- en/of secundair onderwijs met deeltijds kunstonderwijs, wanneer deze samenwerking voor alle partijen een meerwaarde kan opleveren. Die samenwerking kan zeker ook op het vlak van schoolgebouwen en infrastructuur. Door schoolgebouwen open te stellen voor buitenschoolse activiteiten, worden scholen echte buurtscholen, ankerpunten van het sociale leven in de buurt". Met dit antwoord van de minister is het argument van plaatsvervangend burgemeester Hoste 'dat de inspectie en dus de Vlaamse overheid tegen een samenwerking is' formeel ontkracht.

5 voor 12
Groen! vraagt aan de gemeenteraad om op korte termijn een beslissing te nemen inzake het lokalenprobleem van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. De directie van het Emmaüsinstituut deelde in het verleden al mee voorstander te zijn van een samenwerking met de gemeentelijke muziekacademie bij de realisatie van de geplande nieuwbouw voor het Emmaüsinstituut. Gezien ook de Vlaamse overheid de samenwerking aanmoedigt ligt de bal in het kamp van de gemeente. De keuze moet snel gemaakt worden want nog voor de zomer worden de plannen voor de school concreet uitgewerkt.
De samenwerking is wellicht de enige financieel haalbare en realistische oplossing om op korte termijn een oplossing te vinden voor het lokalenprobleem van gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Bovendien kan ruimte en geld bespaard worden. Door de samenwerking kan op een optimale manier gebruik gemaakt worden van de gebouwen: tijdens schooluren voor het secundair, 's avonds voor de gemeentelijke academie.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479/34.40.17 - [email protected]