Onze voorstellen om Lotenhulle nog beter op de kaart te zetten

28 April 2018

Onze voorstellen om Lotenhulle nog beter op de kaart te zetten

Groen wil alle deelgemeentes nog beter op de kaart zetten. Na Poeke, Maria-Aalter, Bellem en Aalter-Brug is ook Lotenhulle aan de beurt. We gingen van deur tot deur en spraken met de inwoners van Lotenhulle om hun mening te vragen. Mensen wonen graag in Lotenhulle omdat het er op de meeste plaatsen vrij rustig is en tegelijkertijd toch veel faciliteiten dichtbij zijn. Natuurlijk hebben de inwoners ook bekommernissen en dromen. Groen doet daarom een aantal voorstellen om het leven in Lotenhulle nog aangenamer te maken:  

1. Veiliger verkeer

Zoals in de andere Aalterse dorpskernen, is verkeersveiligheid een pijnpunt en een topprioriteit. De drukke N409 (Steenweg op Deinze en Heirstraat) snijdt de bebouwde kom in twee. Door foute keuzes in ruimtelijke ordening langs de N409 en bij de herinrichting ervan, is de verkeerssituatie er nog steeds erg onveilig. Elders in het dorp is er (net zoals in de rest van Aalter) nood aan een opfrissing van heel wat wegen en voetpaden. De voorstellen van Groen:

 • Er wordt een actieplan opgesteld voor de N409 om de gemaakte fouten recht te zetten en structurele maatregelen te kunnen nemen voor meer verkeersveiligheid. Hierbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar zachte weggebruikers: een fietspad langs het volledige traject van de N409 moet op lange termijn mogelijk gemaakt worden. Het kruispunt met Lodorp en de Nevelestraat moet heringericht worden zodat het snelheidsregime van 30 km/u beter afgedwongen wordt. De experts die het actieplan opstellen moeten de inwoners van Lotenhulle hierbij ten volle betrekken, zij kennen hun omgeving namelijk het best.
 • Er komt een betere aanduiding van de zone 30 in Lotenhulle. De N409 krijgt hierbij prioriteit.
 • Er wordt onderzocht of de oversteek Nevelestraat-Lodorp met verkeerslichten kan geregeld worden. Dit is een belangrijke route voor heel wat dorpelingen, in het bijzonder de schoolgaande jeugd.
 • Lodorp wordt een fietsstraat. In een fietsstraat zijn auto's te gast: er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u en een voertuig mag er een fietser niet inhalen. Voor Lodorp is dit een evidente maatregel gezien het profiel van de weg.
 • Er wordt een inhaalbeweging gedaan voor het onderhoud van wegen en voetpaden. Door jarenlange besparing is hier dringend nood aan.

 

2. Inzetten op sport, spel, recreatie en toerisme

Lotenhulle heeft heel wat troeven om zowel inwoners als bezoekers te laten ontspannen, maar die worden niet altijd benut. De voorstellen van Groen:

 • Er wordt onderhandeld met de eigenaars van private gronden om een mountainbikeparcours met start- en eindpunt op het dorpsplein van Lotenhulle mogelijk te maken. De routes die reeds occasioneel worden gebruikt voor mountainbike-evenementen dienen hiervoor als inspiratie. Ook voor lopers worden nieuwe routes over trage wegen gecreëerd.
 • Het tennisplein aan het Guldensporenplein wordt in ere hersteld en wordt ook in speelbare staat gehouden. De gemeente ondersteunt de organisatie van een jaarlijks toernooi voor inwoners.
 • Er komen spelprikkels aan de feestzaal, het dorpsplein en het voetbalveld. Er komen extra zitbanken, o.m. op de routes van het dorp naar het Kasteeldomein en naar de feestzaal.
 • Er worden partnerschappen gesloten om recreatie en toerisme online te promoten. Als eerste stap hiervoor sluit Aalter zich aan bij Toerisme Meetjesland.
 • Er wordt onderhandeld met De Lijn om de verbinding tussen Aalter en Lotenhulle te versterken. Het aanbod wordt afgestemd op de aansluiting met het treinverkeer en op het aanbod in o.a. de Academie voor Muziek, Woord en Dans en het Sportpark.
 • De open ruimte buiten de dorpskern heeft een grote aantrekkingskracht op al wie zich wil ontspannen. Er komt daarom een stop op het vergunnen van nieuwe ontwikkelingen buiten de dorpskern. Nieuwe ontwikkelingen binnen de dorpskern gebeuren gefaseerd en worden steeds getoetst aan de draagkracht van het dorp.

 

3. Dorsplein als ontmoetingsplaats

Rond de kerk van Lotenhulle worden heel wat verschillende functies gecombineerd: erfgoed, horeca, verpozing, parkeren, verkeer,… Groen is van mening dat deze combinatie doordachter kan en dat het dorpsplein nog meer een ontmoetingsplaats kan worden door deze functies anders te combineren. Naast parkeergelegenheid voor voertuigen, zouden er centraal gelegen ook voldoende en diefstalveilige fietsenstallingen moeten komen. De plannen voor de herinrichting van het dorpsplein moeten tot stand komen in samenwerking met de inwoners van het dorp.

 

CD&V/N-VA stemde tijdens de gemeenteraad van 16/04/2018 tegen onze voorstellen.