Loze beloftes of een positief, realistisch alternatief?

08 Oktober 2012

Elke partij verlangt ernaar om haar verkiezingsprogramma te kunnen uitvoeren. Toch? Als je de verkiezingsprogramma's van 2006 en 2012 naast elkaar legt, dan kan je niet anders dan vaststellen dat Aalterse CD&V hier niet echt wakker van ligt. Enkele frappante voorbeelden: Opfrissing en verfraaiing van woonwijken, waaronder Ter Venne, Pontweg, Bierweg, Lomolenstraat, Lokouter, Oostmolenstraat, enz.

 • 2006:
  De inrichting van de Museumstraat als een verkeersveilige en fietsvriendelijke straat.
  2012: Grondige vernieuwing en opwaardering van diverse wijken (o.a. Pontweg, Lokouter, Museumstraat, Bellemstraat en Boomgaardstraat)
 • 2006: Tijdelijke verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing tijdens renovatiewerken.
  2012: Aanbieden van fiscale stimuli voor renovatie waardoor nieuwe woongelegenheden zullen ontstaan en straten en wijken aantrekkelijker worden
 • 2006: Kwalitatieve kinderopvang blijven aanbieden in elke deelgemeente, en daarenboven een kinderopvang dicht bij de school te Lotenhulle uitbouwen.
  2012: Kwalitatieve kinderopvang in elke deelgemeente, waaronder de uitbouw van een kinderopvang dicht bij de school te Lotenhulle;

Zes jaar tijd om deze zaken te verwezenlijken en in de praktijk komt er niets van terecht?

Als we nog eens zes jaar teruggaan, dan wordt het verhaal alleen maar tragischer:

 • 2000: Verkeersinfarct van het Rond Punt aanpakken door herinrichting
  2006: Heraanleg van het Rond Punt en het oprittencomplex E40 met aandacht voor carpoolen, ruimte voor parkings voor vrachtwagens én een optimale bereikbaarheid van de Lostraat en het handelscentrum.
  2012: Grote infrastructuurwerken door de complete heraanleg en herinrichting van het Rond Punt en het op- en afrittencomplex E40 met aandacht voor carpoolen, ruimte voor parkings voor vrachtwagens én een optimale bereikbaarheid van de Lostraat en het handelscentrum;
 • 2000: Opwaardering van het Aalterse station: meer treinverbindingen, meer parkeergelegenheid
  2006: De komende zes jaar zullen we ?in samenspraak met de NMBS- ook de omgeving van deze stations verfraaien en zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, bereikbaarheid en veiligheid.
  2012: CD&V en N-VA garanderen voldoende parkeermogelijkheden aan de verschillende, compleet gerenoveerde NMBS-stations van Aalter, Bellem en Sint-Maria-Aalter én voldoende fietsenstallingen daarbovenop. De NMBS is hier een eerste partner;
 • 2000: Uitvoeren van een fietsverbinding Aalter-Bellem
  2006: De aanleg van een van de rijweg gescheiden fietspad dat Aalter en Bellem verbindt (van Stuivenberg tot en met de Bellemstraat).
  2012: Een veilig (van de rijweg afgescheiden) fietspad langsheen Bellemstraat en Bellemdorpweg zal Bellem en Aalter Centrum met elkaar verbinden. Een plan ligt nu reeds voor bij de provincie.

Elke campagne liggen er "concrete plannen" op tafel, maar worden we het wachten niet stilaan beu? En welke garantie hebben we nog dat alle beloftes die ons worden gemaakt ooit uitgevoerd zullen worden? Wat met de prestigeprojecten waarmee men campagne na campagne uitpakt, om ze dan plots stilletjes te laten varen?

 • 2000: Het bouwen van een kunstencentrum aan de Boomgaard-Warande
  2006: Bouw van een kunstencentrum in overleg met alle actoren op gebied van cultuur in de ruime zin.
  2012: ... (vandaag vraagt Pieter De Crem zich het volgende af in Het Laatste Nieuws: "Is er wel een nieuwbouw nodig? Of zijn er ook goedkopere en even goede alternatieven.")

 

Waarom nog geloven in beloftes die te mooi zijn om waar te zijn? Waarom geen positief, realistisch alternatief? Tegenover het kunstencentrum van de CD&V bijvoorbeeld heeft Groen steeds een realistisch alternatief op maat van Aalter voorgesteld: een grondige renovatie van de huidige academie en een samenwerking met de scholen in de buurt. Deze oplossing had er vele jaren geleden al voor kunnen zorgen dat de leerlingen van de academie in aangename en aangepaste lokalen les zouden kunnen krijgen.

 

Het programma van Groen Aalter is nauwgezet afgewogen op haalbaarheid, financiële impact en vooral op het uiteindelijke resultaat voor de Aalternaar. Maar oordeel vooral zelf, nu (www.groenaalter.be/programma_2012) en op 14 oktober.