Maria-Aalter op de kaart

12 April 2017

Maria-Aalter op de kaart

Groen zet in 2017 de deelgemeenten op de kaart. Na Poeke is Maria-Aalter aan de beurt. Groen ging enkele weken geleden in Maria-Aalter de boer op om de mening van de inwoners over hun dorp te vragen. Met deze ideeën ging Groen aan de slag. Met drie voorstellen wil Groen het leven in Maria-Aalter nog aangenamer maken. Groen zal deze voorstellen maandag 10 april op de gemeenteraad agenderen. Maria-Aalter heeft zijn eigen identiteit en het is er gezellig. Iedereen kent iedereen. De inwoners willen dat - terecht - zo houden. Uit onze bevraging bleek dat globaal gezien de inwoners van Maria-Aalter tevreden zijn met hun gemeente. Ze geven aan dat ze in Maria-Aalter wonen omwille van de bossen en de natuur, de rust en de stilte of omdat ze er geboren zijn. Ze maken zich wel zorgen over de verkeersveiligheid van de dorpskern.1. Veilig naar en door het dorp

Uit onze bevraging kwam duidelijk naar voor  dat de bewoners van Maria Aalter meestal, ook voor korte verplaatsingen, de auto kiezen. De meeste inwoners vinden Maria-Aalter niet zo veilig; in de Blekkevijverstraat/Wingenestraat wordt te snel gereden en is er te veel doorgaand zwaar verkeer. De toestand van wegdek in de kleinere straatjes is ronduit slecht. De herinrichting van is fout ontworpen en aangelegd(te smal voor twee richtingsverkeer en de betondallen zijn fout aangelegd), waardoor fietsers en wagens elkaar niet veilig kunnen passeren. Als laatste redmiddel maakt men er een fietsstraat van. Groen vindt dat de inrichting van het centrum veiliger moet voor de fietser en voetganger. Daarom stelt ze een aanpassing van de Blekkervijverstraat/Wingenestraat voor, een aanpassing van de circulatie in de kleine straatjes rond het centrum gecombineerd met fietsstraten of zone 30.

 

Samen met de bewoners zoeken naar de meest verkeersveilige oplossing in Sparhoekdreef, Molendreef, Nieuwe Dreef, Egypteveldstraat

Ook de opbouw van het stratenpatroon 'ademt bos'. Het stratenpatroon van Maria-Aalter bestaat uit smalle straatjes met een onregelmatig profiel met bebouwing vaak tot tegen de straat. Dat dambordpatroon  is ook te vinden in de ontginningsdreven van de omliggende bossen. Deze smalle straatjes moeten we zeker behouden. Maar het verkeer dat daarlangs kan passeren, moet hierop ook afgestemd worden. Dat is nu niet het geval. Groen stelt voor om samen met de inwoners van die straten te onderzoeken hoe het veiliger kan. Dat kan door bijvoorbeeld van het hele gebied zone 30 te maken. Ofwel wordt de verkeerscirculatie in het centrum aangepast door in de smalle straatjes te kiezen voor eenrichtingsverkeer en daar fietsstraten van te maken. Groen stelt voor om beide scenario's met de bewoners te bespreken en een proefopstelling uit te werken. Na evaluatie met de bewoners wordt een definitieve inrichting uitgewerkt.  Het wegdek van die straatjes wordt hoe dan ook hersteld.

Het kruispunt Kleine Zouterdreef/Egypteveldstraat is nu heel gevaarlijk voor kinderen die van het speelterreintje komen. Hier dringt een veiligere inrichting door bijvoorbeeld betere markeringen op het wegdek zich op.

 

Trager in de Blekkervijverstraat/Wingenestraat

De inwoners van de Blekkervijver- en Wingenestraat geven nagenoeg allemaal aan dat er in het centrum veel te snel gereden wordt door auto's en vrachtwagens. Er is ook veel doorgaand zwaar verkeer. De inrichting van de Wingenestraat is zo gemaakt dat bijvoorbeeld zwaar landbouwverkeer vlot kan doorrijden. Dat heeft tot gevolg dat auto's veel te snel rijden. Dat moet aangepast worden. Groen stelt voor dat er een echte asverschuiving in de Wingenestraat wordt aangelegd. We stellen een verbod op zwaar verkeer voor en permanente snelheidscontroles. Het verbod op zwaar verkeer wordt opgelegd in het hele centrum om te voorkomen dat er sluiproutes voor zware vracht langs de Egytpeveldstraat/Sparhoekdreef ontstaan.

De parkeerplaatsen langs de Wingenestraat zijn aangeduid met koperen bolletjes tussen de stenen. Dat is onduidelijk, waardoor auto's zich op het voetpad parkeren. Groen stelt voor om de markering duidelijker te maken en ook controles uit te voeren.

 

Meer en betere fietsenstallingen

Behalve aan het station van Maria-Aalter - dat buiten het centrum ligt - is er slechts één fietsenstalling op het openbaar domein voorzien, namelijk aan de kerk. Je kan jouw fiets daar echter niet gemakkelijk vastmaken zodat hij voldoende is bestand tegen diefstal. Als we fietsen willen bevorderen, dan zijn voldoende en diefstalveilige fietsenstallingen in de dorpskernen nodig. Op de parking voor de kerk wordt een overdekte fietsstalling voorzien. 

 

Veilig fietsen richting Maria-Aalter

De bereikbaarheid van Maria-Aalter voor fietsers is belangrijk.

Van Aalter-Centrum naar Maria-Aalter is er een vrijliggend fietspad. Dat moet goed onderhouden worden. Ook de aantakkingen van dit fietspad naar belangrijke plaatsen zoals de toegang tot het Hooggoed, tandarts, school,? moeten makkelijk en veilig zijn. Om deze punten te bereiken, worden er oversteekplaatsen voorzien. Deze fietsverbinding kan in het centrum veiliger gemaakt worden. Ter hoogte van de Nieuwe Dreef verandert het fietspad in de Aalterstraat van dubbelrichtingsfietspad, naar een enkele richting aan beide straatkanten. Dat is heel slecht gemarkeerd, waardoor fietsers op de straat blijven rijden. Deze wijziging moet beter gemarkeerd worden. Een parkeerverbod ter hoogte van het koffiehuisje is nodig. Er is vlak nabij een grotere parking. Nu wordt vaak op het fietspad geparkeerd.

Langs het kanaal ter hoogte van de grens tussen Sint-Joris en Maria-Aalter stopt het fietspad abrupt. Fietsers komen plots van een breed fietspad op de rijweg. Groen wil dat zowel de provincie als de gemeente Aalter investeren om dit fietspad verder door te trekken. Ook het kruispunt tussen de Maria-Aalterseweg, Hoekestraat en Overleiestraat wordt veiliger gemaakt door middel van een fietsonderdoorsteek aan het kanaal. Ook de Overleiestraat, het Jezuïtengoed en het Patersveld, worden ingericht als veilige fietsverbindingen. Dat is momenteel niet het geval.

 

IJveren voor meer openbaar vervoer

Het aanbod openbaar vervoer bedient de inwoners van Maria-Aalter momenteel enerzijds via de belbus lijn 185 (Maldegem-Aalter-Knesselare) en anderzijds via de trein (1 per uur in elke richting).
De belbus wordt door bewoners in gebruik als omslachtig (2 uur op voorhand aanvragen) en onbetrouwbaar (tijdstippen zijn slechts ruime richtlijn) ervaren. Wat de treinverbinding betreft leeft er veel ongenoegen over het beperkte aanbod: slechts 1 trein in elke richting per uur. Een gevolg hiervan is dat Maria-Aalternaren zich met de auto naar het station van Aalter begeven omwille van een betere aansluiting, wat de parkeerdruk rond het Aalterse station niet bevordert.
Een tweede gevolg is dat het steeds minder genoodzaakt lijkt het treinaanbod uit te breiden; een self-fulfilling prophecy natuurlijk. De inwoners blijven samen met ons vragende partij voor een beter uitgewerkt aanbod.

 

2. Meer recreatieve mogelijkheden in bos en natuur

De rust en de stilte, de natuur en het bos zijn een troef voor Maria-Aalter die nog verder kan uitgespeeld worden. Groen wil dat de aanwezigheid van bos en natuur nog verder uitgebouwd wordt. En de rust en de stilte mogen niet verstoord worden.

 

Veel actiever inzetten op de link met  het landschapspark Bulskampsveld

Maria-Aalter doet dienst als vijfde toegangspoort tot het Bulskampsveld. Dat is op papier zo. Er zijn enkele maatregelen voorzien (een bank en klein infopaneel), maar die zijn beperkt. In het dorp merk je daar nu niet veel van. De enige link voor de aandachtige inwoner is dat het meubilair in het Hooghoed, Schuurlo,? hetzelfde is als in Bulskampveld. Dat komt omdat dat terreinen van de Vlaamse overheid of van de provincie zijn. Ook in het centrum van Maria-Aalter kan hierop ingezet worden door

  • een duidelijk infopaneel
  • een startplaats voor wandelingen, fietstochten en mountainbiketochten
  • de link tussen Hooggoed, Vaanders, Vorte bossen en Bulskampveldgebied duidelijker te maken
  • actiever te participeren aan activiteiten die doorgaan in het Bulskampsveld en deze ook aankondigen
  • de huisstijl van het meubilair van Bulskampsveld ook in het centrum te gebruiken
  • de bebloeming die momenteel heel klassiek is (rode en witte bebloeming) en maar beperkt aanwezig is, af te  stemmen op de vegetaties uit het Bulskampsveld en deze in het straatbeeld te brengen. Ook het perceel rechtover de kerk proberen we nog beter te doen aansluiten met de natuurlijke vegetaties van het Bulskampsveld.  Zo slaan we twee vliegen in een klap; we verfraaien het centrum op een natuurlijke manier en we leggen de link met het landschapspark Bulskampsveld.

 

Mogelijkheden om actief te genieten in de natuur

  • Mountainbiken: Aalter heeft momenteel (als één van de weinige gemeentes in de ruime regio) nog geen vaste mountainbikeroute. De route Ruiselede-Wingene gaat wel gedeeltelijk door Maria-Aalter. Groen stelt voor dat in Aalter i.s.m. Sport.Vlaanderen een netwerk van mountainbikeroutes uitgewerkt wordt. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van off-road trajecten over onverharde wegen.
  • In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport.Vlaanderen wordt in het Hooggoedbos een natuurloop uitgewerkt. Het Hooggoedbos is al een aantrekkelijk gebied voor vele recreatieve lopers. Een natuurloop is een uniform bewegwijzerde omloop in natuur- en bosgebieden. Ze zorgen voor een optimale (natuur)beleving en leveren het bewijs dat topnatuur en sport perfect combineerbaar zijn. Tijdens de week van het Bos 2016 werd in het Drongengoed de tiende natuurloop in Vlaanderen geopend. Het Hooggoed leent zich ook perfect voor de uitwerking van een dergelijke natuurloop. Het bosgebied kan hierbij nog aantrekkelijker worden voor lopers.
  • Verdere uitbouw van wandelnetwerk door bossen van Maria-Aalter. Veel van de privé-bossen in Maria-Aalter zijn momenteel niet toegankelijk. In overleg met de privé-eigenaars worden de mogelijkheden onderzocht om een aantal trajecten permanent open te stellen én op te nemen in het wandelnetwerk. Op die manier kan iedereen nog sterker genieten van bos en natuur in en rond Maria-Aalter. Prioritair is een wandeltraject vanuit het centrum van Maria-Aalter naar het Hooggoedbos.

 

Uitbreiding bos en dreven

De omgeving van Maria-Aalter wordt getypeerd door een dambordpatroon met veel dreven. Veel van de bomen in de historische dreven zijn in minder goede toestand. Groen stelt voor dat de kwaliteit van de dreefbomen in detail geïnventariseerd worden en een beheerplan voor onderhoud, herstel en uitbreiding van het historische drevenpatroon opgemaakt wordt.

 

3. Gezamenlijk gebruik van lokalen en terreinen

Maria-Aalter is een gezellig dorp met ongeveer 2000 inwoners. Het dorp heeft een bruisend verenigingsleven. In Maria-Aalter wordt er zelfs een jaarlijks muziekfestival georganiseerd. Er is een jaarlijkse kermis, Blekkerbosfeesten,? Kortom, veel leven in Maria-Aalter.

Veel leven betekent ook dat er nood is aan gepaste accommodatie. Daar knelt het schoentje. Er is goede accommodatie in Maria-Aalter, gericht op een bepaald type gebruik, maar voor kleinere vergaderingen en kleine activiteiten is het aanbod beperkt. Ook sportaccommodatie is beperkt tot de voetbalkantine. Er is een speelterreintje, maar dat ligt nogal afgelegen. Ook dat zou beter kunnen. We bundelen de krachten met andere organisaties om een aantrekkelijk aanbod aan voorzieningen uit werken.

 

Masterplan medegebruik infrastructuur

Er zijn verschillende noden op vlak van accommodatie en er zijn zeker ook enkele opportuniteiten. De jeugdbeweging klaagt over een tekort aan eigen lokalen. De verenigingen willen kleine vergaderzalen. Er is weinig sportinfrastructuur. Tot nu toe heeft de meerderheid op al deze vragen nogal ad hoc gereageerd. Er wordt een vernieuwing van de voetbalkantine aangekondigd. De school zal op termijn verbouwen en dus speel- en sportinfrastructuur en lokalen voorzien. Het gemeentebestuur is momenteel nog eigenaar van de bouwvallige schoolgebouwen en heeft als verhuurder ook een verantwoordelijkheid. Het oude bibliotheekgebouw staat leeg. De Broeders van Liefde beschikken over heel mooie accommodatie. Voor Groen is dit hét moment om het gebruik en de noden in Maria-Aalter in kaart te brengen en creatief te zoeken naar oplossingen. Investeren in aparte ruimtes voor elke organisatie is niet mogelijk. Maar door alle krachten te bundelen en creatief na te denken over gemeenschappelijk ruimtegebruik, kan op minder ruimte, met minder investeringen, beter ingespeeld worden op de noden. Groen stelt voor om samen met alle betrokkenen een masterplan medegebruik  infrastructuur op te stellen.

 

Speellint in Maria Aalter

Maria-Aalter beschikt over een avontuurlijk speelterrein achter de voetbalterreinen. Het terrein is aantrekkelijk voor oudere kinderen. Maar voor kleine kinderen is het te afgelegen. Groen stelt voor om in Maria-Aalter een lint van kleine, aantrekkelijke spelprikkels, spelaanleidingen en speelplekken aan te leggen geschikt voor kleine en grotere kinderen verspreid in het centrum. Zeker het terreintje op de hoek van de WIngenestraat en Schuurlo leent zich daar al toe. Het speellint kan ook over de terreinen van de Broeders van Liefde en de Taborschool lopen.

 

Meer info: [email protected] - 0479 34 40 17