Meerjarenplan biedt geen antwoord op de uitdagingen van de toekomst

17 December 2019

Op 16 december werd tijdens de gemeenteraad het meerjarenplan voorgesteld. Groen stelde eerder al 10 speerpunten om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Geen van deze ideeën werd opgepikt door de meerderheid. Erger nog, op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening draaien we de klok zelfs terug. ‘Dit meerjarenplan biedt geen antwoord op de uitdagingen van de toekomst’, zegt fractieleider Mieke Schauvliege. ‘In de campagne stonden verkeersveiligheid en betaalbaar wonen bij alle partijen hoog op de agenda. Die thema's vinden we amper terug in het investeringsprogramma van Aalter.’  

Op ronde door de gemeente
Het college is de afgelopen weken bij de deelgemeentes langs geweest om hun toekomstvisie voor te stellen. Een goed initiatief. Alleen verwacht je dan een ernstig gesprek, waarbij rekening gehouden wordt met de suggesties van de inwoners. Dat is niet gebeurd. Dit schrijft het college: ‘Er werden echter geen ideeën geformuleerd die opgevat kunnen worden als voorstellen voor het MJP’. Ook de adviezen van de adviesraden werden niet verwerkt. ‘Ondanks het goede initiatief, wordt inspraak ook in het nieuwe Aalter niet ernstig genomen. Er wordt simpelweg niet geluisterd naar de Aalternaar’, aldus Jesse De Meulenaere.

 

Uitverkoop van het patrimonium
Er wordt ongeveer 33 miljoen euro geïnvesteerd. Om dit te financieren, lenen we en houden we verder uitverkoop. Een groot deel van het patrimonium van het prefusiebestuur Aalter was al uitverkocht. Nu is het aan het patrimonium van Knesselare. We verkopen sociale woningen, bejaardenwoningen en de Parkresidentie Hemelrijk, we verkopen de oude bib, het jeugdhuis De Prieze en De Buize en we verkopen de pastorij in Ursel.

Het verkopen van een deel van het patrimonium is op zich geen taboe. Maar we missen een duidelijke, doortastende visie op onze eigendommen. Een troef die we nochtans goed zouden kunnen uitspelen. Steeds meer zien we in andere gemeentes dat eigen patrimonium en grondpositie worden ingezet om betaalbaar wonen te realiseren. Een gemiste kans’, zegt Ann Depoortere.

 

Weinig aandacht voor een duurzame mobiliteit.
‘We investeren nauwelijks in veiliger verkeer’, volgens Seppe Santens. Er zijn een beperkt aantal investeringen voorzien (bijv. fietspad Overleiestraat, Stationsomgeving, De Pontweg, de Middelweg voor het centrum van Ursel), maar in de meeste gevallen is de heraanleg van de riolering de sturende motivatie. Er is geen samenhang in de voorstellen. De milieuadviesraad stelt voor om een toekomstgericht mobiliteitsplan uit te werken, aangezien het vorige dateert van 2012 en we momenteel op een kantelpunt staan met de komst van elektrische mobiliteitsvormen. Groen steunt dit voorstel.

Weren van zwaar doorgaand verkeer in onze dorpskernen, een vraag die bij vele inwoners van o.a. Poeke, Bellem en Knesselare leeft, zal ook deze legislatuur niet gebeuren.

Veilige fietstrajecten van en naar school of van en naar het werk? Niet voorzien. Noch investeringen voor fietsstallingsmogelijkheden.

Er is wel geld voor een nieuwe ondergrondse parking in het centrum van Aalter. Elke mobiliteitsdeskundige zal zeggen dat als er al parkings moeten komen, die aan de rand van het centrum moeten liggen. Het aanzuigeffect van een parking middenin een dorpsstraat creëert minder veiligheid voor de zachte weggebruiker. Het is bovendien niet gezellig en ongezond. Voor Groen moet hier helemaal geen parking komen. Wel een sociaal woonproject gecombineerd met andere aantrekkelijke functies zoals een co-workspace of winkelruimte.

 

Toekomstgericht ruimtelijk beleid? Nooit van gehoord.
Omwille van zijn goede ligging is Aalter een aantrekkelijke gemeente. Maar we gaan niet altijd heel doordacht om met ons ruimtelijk beleid. De handelskern wordt uitgerokken in Aalter-Centrum. Daardoor versnippert het handelsweefsel (Markt, Stationsstraat en stationsbuurt). Er wordt gebouwd en opgehoogd in watergevoelig gebied. Bij hevige neerslag hebben we snel overstromingsproblemen. Willen we gezellige levendige dorpskernen creëren en tegelijkertijd onze open ruimte behouden, dan is er visie nodig. Tijd om een ruimtelijke strategie op te zetten. ‘De Vlaamse Overheid gaf ongeveer 5 miljoen euro extra voor het behoud van de open ruimte. Laten we dit inzetten om een echt ruimtelijk beleid uit te tekenen om onze open ruimte te behouden en onze dorpskernen verstandig te verdichten.’ zegt Mieke Schauvliege.

 

2020 is een biodiversiteitsjaar, behalve in Aalter.
‘Een visie op natuur of bosuitbreiding, is er niet te bespeuren’, betreurt Piet Smessaert. Nochtans ligt in Sint-Maria-Aalter de toegangspoort voor het Bulskampveld en ligt het grootste deel van het Drongengoed op ons grondgebied. Deze twee gebieden zijn een ongelofelijke troef voor onze gemeente. Voor onze biodiversiteit, maar ook voor toerisme. Het Drongengoed is welgeteld 34 keer vernoemd in het meer dan 600 pagina’s tellende document dat het meerjarenplan is. 24 keer tijdens de inspraakrondes en nog 10 keer in de adviezen van de adviesraden. Hier bleek heel duidelijk uit dat de adviesraden en de bewoners bezorgd zijn over dit gebied en vragen om het verder te ontwikkelen als natuur- en rustzone. Uit de huidige plannen van het Aalterse bestuur, blijkt weinig interesse.

 

Extra ruimte om te spelen en te sporten moeten we zoeken met het vergrootglas.
Waar zijn de investeringen voor onze kinderen en jongeren?’ vraagt Linde Van Wonterghem zich af. 50 000 euro voor de hele legislatuur voor speelinfrastructuur en nog eens 50 000 euro voor een skatepark, dat is te weinig voor de achterstand die we nu hebben. Tijdens de campagne beloofde CD&V/N-VA de renovatie van de jeugdlokalen voor de KSA in Poeke, een bijbouw voor de Scouts in Maria-Aalter en nieuwe infrastructuur voor de Chiro in Bellem. Tegenover die beloftes staat geen eurocent in het meerjarenplan. Zelfs de heraanleg van het tennisterreintje aan het Guldensporenplein in Lotenhulle, waarover schepen Mathias Van de Walle zich op de borst klopte in de campagne, is niet voorzien in dit plan. 

 

Wat we zeker niet doen, is investeren in het politiekantoor. Wat er zal gebeuren met het gebouw van de politie is compleet onduidelijk. Er is wat budget voorzien om te studeren, maar zeker niet om te verbouwen. Dat betekent concreet dat de politie in haar aftandse huisvesting blijft zitten.

 

Duidelijk een meerjarenplan dat geen antwoord biedt op de uitdagingen van de toekomst. Betaalbaar wonen en veiliger verkeer, de topprioriteiten van de campagne, werden niet aangepakt. Het plan houdt heel weinig rekening met de wensen en bekommernissen van de Aalternaren. 

 

Groenfractie Aalter - Jesse De Meulenaere, Ann Depoortere, Seppe Santens, Mieke Schauvliege, Piet Smessaert, Linde Van Wonterghem

Meer info - [email protected] - 0479 34 40 17