Milieu op automatische piloot in 2009

18 Januari 2009

De begroting voor 2009 is ook op vlak van milieu weinig ambitieus. Deze begroting is niet meer dan een verderzetting van de huidige werking. Het enige wat veranderd is t.o.v. vorig jaar is dat er nu ook subisidie is voorzien voor de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar. Men tekent trouwens in op het onderscheidingniveau, waardoor meer middelen van het Vlaams Gewest kunnen bekomen worden. Dat is op zich positief. Maar ook dit resulteert niet in bijkomende initiatieven op vlak van milieu en natuur. . Met de huidige samenwerkingsovereenkomst kan het bestuur aanspraak maken op minimum 27.000 euro subsidie voor projecten. Dat kunnen projecten op vlak van natuur, groen of op vlak van milieu zijn. Deze begroting bevat geen enkel project. Geen extra stimuli ter promotie van alternatieve energie zoals warmtekrachtkoppeling of windenergie of acties om energiebesparing bij burgers, verenigingen of bedrijven bijvoorbeeld. Iets wat in tijden van crisis zeker welkom zou zijn. Waarom met de jeugdbewegingen geen actieplan opmaken om hun lokalen te isoleren? Andere projecten zouden kunnen zijn:

Vernieuwende projecten
Er wordt 27 000 euro over de balk gegooid door gebrek aan initiatiefConcreet betekent dit dat de gemeente 27.000€ subsidie van het Vlaams Gewest laat liggen terwijl deze middelen in Aalter nuttig besteed konden worden. Ook in 2008 was dit trouwens al het geval. Onbegrijpelijk!

  • Trage wegen: Nagenoeg in elke gemeente in Vlaanderen is men actief rond dit onderwerp. In Aalter niet.
  • Afvalpreventie: Aalter blijft veel afval produceren. Afvalpreventieacties zijn wenselijk. Waarom niet elke aalternaar een sticker "geen reclamedrukwerk" bezorgen. In Gent zorgde dit voor een drastische afname van papierafval.
  • Fijn stof: er is te veel fijn stof in Aalter. Het nieuwe rond punt zal voor een bijkomende uitstoot zorgen. Waar blijven maatregelen om fijn stof naar beneden te halen?
  • Lichthinder: Optimalisatie en indien nodig vervangen van lichten die voor veel lichthinder zorgen. Denk maar aan voetbalvelden en sportcentrum.

Zonnepanelen
Ook in 2009 houdt het Aalterse bestuur ook dit jaar geen rekening met extra aanvragen voor zonneboilers en fotovoltaïsche cellen. Voor 2009 werd net als in 2008 en subsidiepot van 10 000 euro voorzien, terwijl het aantal aanvragen enorm gestegen zijn. Vraag is wat dit betekent. Zal niet iedere aanvrager subsidies krijgen of zal het subsidiebedrag verminderd worden?

Kasteeldomein van Poeke Erger nog is het opnieuw gesteld met het kasteeldomein van Poeke. De enige investeringen die gepland zijn, zijn de aanpak van de brugjes en de renovatie van het carburekot. Dat is positief. Hopelijk blijft het dit jaar niet bij loze woorden, maar wordt een eerste levensgevaarlijke brug na jaren ook effectief aangepakt. Maar de beheerkost van het park van Poeke schroeft men terug met 15 000 euro (nu nog 60 000 euro). De conciërgewoning en de aanleg van de parking ter hoogte van de concergewoning wordt ook dit jaar niet aangepakt.

Geen extra middelen voor geluidsmuren
Het fonds voor geluidsmuren wordt ook dit jaar niet aangevuld. Er worden trouwens geen extra middelen voorzien voor het plaatsen van geluidsmuren. Als Aalter ter hoogte van de E40 en de N44 ( Brielstraat, Ter Walle) muren wil plaatsen, dan moeten ze een overeenkomst afsluiten met het Vlaams Gewest (module 5) en zelf ook middelen voorzien. Ook in het meerjarenplan vinden we geen extra middelen voor geluidsmuren. Geen geluidsmuren langs de E40 of N44 ( Ter Walle en Brielstraat) in 2009 dus. Maar erger nog, ze worden ook later niet voorzien.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]