Het nieuwe college: te groot, onduidelijke taakverdeling en te weinig vrouwen

02 Januari 2019

Op de installatie van de gemeenteraad van het nieuwe Aalter werd een college van acht schepenen aangeduid, naast de waarnemend burgemeester. Titelvoerend burgemeester De Crem wordt voorzitter van de gemeenteraad. Aalter kon er ook voor kiezen om een college van vijf schepenen en een burgemeester aan te duiden. Van de negen leden van het college (acht schepenen en de waarnemend burgemeester) is er slechts één vrouw. De voorgestelde taakverdeling is erg versnipperd. ‘Te groot, te weinig vrouwen en heel onduidelijk’, aldus Groen. Groen wil minder schepenen, maar wel schepenen in hoofdberoep. Groen vraagt een logische bundeling van de bevoegdheden. En we willen evenveel vrouwen als mannen.  

Minder, maar voltijdse schepenen

Een gemeente van 30.000 inwoners heeft volgens het decreet lokaal bestuur recht op vijf schepenen, een voorzitter van de gemeenteraad die tegelijkertijd ook voorzitter is van het OCMW en een voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Als deze laatste niet de burgemeester of schepen is, wordt dit een extra functie die toegevoegd wordt aan het college.

Een gemeente die fusioneert, kan als bonus de eerste legislatuur van de fusie twee extra schepenen aanduiden. De tweede legislatuur na de verkiezingen is dat nog één extra schepen. De derde legislatuur valt deze bonus helemaal weg en bestaat het college uit maximum vijf schepenen.

CD&V/N-VA kiest om vijf schepenen, twee fusieschepenen en een toegevoegde schepen vanuit het voorzitterschap van het bijzonder comité aan te duiden. Groen stelt de vraag of deze twee extra schepenen nodig zijn om de nieuwe gemeente goed te besturen. Groen wil eerder inzetten op schepenen die voluit en dus in hoofdberoep gaan voor hun opdracht. Een schepenambt mag geen bijverdienste zijn. Kiezen voor minder schepenen, maar schepenen in hoofdberoep is pas echt zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

En vergeet niet, Aalter heeft ook al twee burgemeesters: de waarnemende die in theorie de bevoegdheden heeft van burgemeester - en de titelvoerende burgemeester die in theorie geen enkele bevoegdheid heeft maar in de praktijk aan de touwtjes trekt. Niet echt een voorbeeld van een slank en transparant bestuur.


Een duidelijke en logische taakverdeling

Ook de voorstellen over de taakverdeling binnen het college zijn op zijn minst opvallend te noemen. Taken die inhoudelijk bij elkaar horen, zijn verdeeld over verschillende schepenen. Er is een schepen voor landbouw, natuur en omgeving; een andere schepen is bevoegd voor milieu en ruimtelijke ordening; een andere schepen voor netheid; nog een andere is bevoegd voor Drongengoed … Groen vreest dat dit voor onduidelijkheid bij de administratie en ook bij de bevolking zal zorgen. Bij wie kan ik terecht voor mijn vraag over een niet vergunde kap uitgevoerd door een landbouwer in Drongengoed? Bij schepen Hoste, bij de Burgemeester, bij schepen Trenson? Bij alle drie of bij nog iemand anders? Wie moet nu gecontacteerd worden voor welk dossier? Een goed, transparant en efficiënt beleid vraagt homogene bevoegdheids­paketten. Groen wil een duidelijke en homogene taakverdeling binnen het college.


Evenveel vrouwen als mannen

Slechts één van de negen leden van het schepencollege is een vrouw. Als signaal kan dit tellen. De CD&V/N-VA-kieslijst gaf al minder kansen aan vrouwen om verkozen te raken, door vooral mannen op de beste plaatsen te zetten. Er werden uiteindelijk 7 vrouwen op 20 gemeenteraadsleden verkozen op de lijst CD&V/N-VA (35%). Als je deze vertegenwoordiging zou doortrekken kom je op drie vrouwelijke schepenen uit. Maar nog veel beter zou zijn dat we echt kiezen voor een evenredigheid; evenveel vrouwen als mannen dus in het college. Dat een college kan bestaan uit 11% vrouwen, anno 2019, is onbegrijpbaar.Meer informatie - Mieke Schauvliege - 0479 34 40 17