Nieuw fietspad in de Oostmolenstraat: graag de puntjes op de i

02 Juni 2011

Het openbaar onderzoek voor de geplande riolerings- en wegenwerken in de Oostmolenstraat en zijstraten is onlangs afgesloten. Groen! Aalter is blij dat er na vele jaren eindelijk werk gemaakt wordt van deze plannen. Tijdens de planningsfase is het echter belangrijk om de puntjes op de i te zetten, zodat de veiligheid van de weginrichting optimaal gegarandeerd wordt. We hebben een aantal belangrijke opmerkingen bij de plannen. Jammergenoeg houdt de CD&V-meerderheid halsstarrig vast aan de originele plannen, ook al zouden de maatregelen die we voorstellen geen grote extra kosten met zich meebrengen. 1) Het fietspad in de richting van Bellem begint pas na de eerste kruising met Houtem. De meerderheid vindt dat er best

 

fietsersop de rijbaan rijden, zodat ze het autoverkeer in de bocht kunnen afremmen. Groen! vindt dit een kromme redenering en is van mening dat het fietspad vóór de twee opeenvolgende bochten moet beginnen. Er bestaan genoeg verkeersremmende maatregelen om de weg in te richten zonder daarvoor de veiligheid van fietsers in gevaar te brengen.

2) Waar het fietspad eindigt (in Houtem en in de Oostmolenstraat), komen fietsers op verschillende plaatsen zonder rugdekking in het verkeer. Dit is erg onveilig, zowel voor auto's als voor fietsers. Het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse Overheid geeft enkele tips om de weginrichting aan te passen, zodat auto's automatisch moeten vertragen of uitwijken op plaatsen waar het fietspad op de rijweg komt. Ook hier brengt de CD&V liever de veiligheid van fietsers in gevaar.

3) In het eerste stuk Oostmolenstraat, tot aan de twee bochten en de kruising met Houtem, worden fietssuggestiestroken voorzien. Deze stroken zijn geen volwaardige fietspaden en zijn voor Groen! pas aanvaardbaar als alle andere opties onmogelijk zijn. Als men voor fietssuggestiestroken kiest, dan zijn die best aangepast aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Dit vademecum zegt dat fietssuggestiestroken minimum 1,20 meter breed moeten zijn om de veiligheid ten goede te komen. De CD&V kiest voor een breedte van 0,75 meter, ook al is er plaats voor bredere stroken.

 

Voor Groen! is het onbegrijpelijk dat de CD&V geen oren heeft naar meer veiligheid voor fietsers. De meerderheid blijft koppig bij haar originele plannen en gaat daarmee in tegen goed onderzochte richtlijnen van de Vlaamse Overheid.