Nieuwe locatie voor academie: blanco cheque voor kat in een zak

13 Oktober 2015

Nieuwe locatie voor academie: blanco cheque voor kat in een zak

CD&V/N-VA stelde op de gemeenteraad van 12 oktober voor om 'een deel van een nog op te trekken gebouw in de site aan de stationsomgeving' te kopen. Maar waarvoor dit gebouw allemaal moet dienen is onduidelijk. Voor de muziekacademie? Voor de Bib? Voor de tekenacademie? Voor de verenigingen? Hoeveel oppervlakte hebben we precies nodig? Hoeveel mag het kosten? Welke afspraken en beloftes zijn er al allemaal gemaakt? Waarom werd de markt niet geconsulteerd bij de zoektocht naar een projectontwikkelaar? Veel vragen, weinig antwoorden. Wat wel duidelijk is dat de centen gaan naar nv Solid Real Estate, M-project en LS-construct. Ook is duidelijk dat de burger veel zal betalen en niet weet wij hij ervoor in de plaats krijgt. Groen wil dat het bestuur eerst een duidelijke behoefteanalyse voor de muziekacademie, de bibliotheek en tekenacademie opmaakt en op basis hiervan een kostenbatenanalyse opstelt voor 3 mogelijke locaties; namelijk nieuwbouw op de bestaande locatie van de academie, nieuwbouw aan het gemeentehuis en nieuwbouw aan de stationsomgeving. Groen wil ook dat  alle mogelijke spelers op de markt worden bevraagd om zo een 'best and final offer' te bekomen. Pas als deze zaken duidelijk zijn, kan na grondige afweging een gedragen beslissing genomen worden. Voor dergelijke zware investeringen - in 2004 op 10 miljoen euro geraamd - ga je niet over één nacht ijs.  Al meer dan 10 jaar losse flodders

 

 

 

Al tientallen jaren droomt de CD&V van een kunstencentrum. In 2004 zou dat er komen aan de Warande. In 2004 lanceert het bestuur een 'open oproep van de Vlaamse bouwmeester' om een architect voor ditkunstencentrum te kiezen. Deze selecties waarvoor het bestuur 90 000 euro neertelde, leverde laureaat Robbrecht en Daem op. Hun ontwerp werd becijferd op 17 miljoen euro en later gereduceerd tot 10 miljoen euro. Enkele jaren later schrapt de CD&V de plannen en betaalt de architect 45 000 euro. 135 000 euro armer en zonder deftig plan, kan de zoektocht opnieuw beginnen. Nieuw idee in 2012: een administratief centrum aan het gemeentehuis. Om dat te realiseren, wordt de grond naast het gemeentehuis gekocht. Intussen roept Groen op tot samenwerking met Emmaüs, die zelf een nieuwbouw plant. CD&V weigert samenwerking, maar werkt ook niet echt verder aan plannen voor de uitbouw van het administratief centrum. Geen plannen en geen middelen in het budget van de gemeente. Eind 2014 kondigt de burgemeester een verrassing aan. De perfecte locatie voor het kunstencentrum zou de stationsomgeving zijn. Een nieuwe bevlieging of is het deze keer menens? Weinig doordacht is het zeker.

 

Eerst behoeftes bepalen en dan een locatie zoeken

De CD&V/N-VA zoekt een oplossing voor een probleem waarvan ze de grootte en complexiteit niet kunnen inschatten. Al meerdere keren informeerden we naar een locatie-behoeftestudie van de muziekacademie en de bib. Die zou niet bestaan. Maar als dat zo is, en je geen duidelijk zicht hebt op wat je nodig hebt, kan je geen verantwoorde aankoop doen. Alsof je schoenen koopt, zonder je schoenmaat te kennen?

 

Verschillende locatie afwegen

Voor Groen komen er meerdere locaties in aanmerking voor een  kunstencentrum. In eerste instantie op de huidige locatie van de academie. Je kan daar perfect een nieuwbouw optrekken. Er staat een vleugel leeg, die je eerst kan afbreken; heroptrekken om nadien aan de voorgevel te beginnen. De samenwerking met Emmaüs kan gerust verdergezet worden. Een combinatie met een woonproject is niet uitgesloten. Maar ook het gemeentehuis komt in aanmerking. En tenslotte kan de stationsomgeving een locatie zijn. Om te onderzoeken welke locatie de beste is, vraagt Groen een grondige kostenbatenanalyse van alle 3 de sites.

 

Ook anderen spelen mee

De CD&V/N-VA gaat direct in zee met de projectontwikkelaars van de Smedepoort, zonder te onderzoeken of anderen geen betere voorstellen hebben. Geen normale manier van werken en niet wettelijk. Wij vragen om de markt te consulteren om zo tot het meest voordelige en kwalitatieve voorstel te komen. En zeker geen blanco cheque te geven aan de projectontwikkelaar van de Smedenpoort. Anders dreigen de Aalterse burgers andermaal de pineut te worden van onverantwoord gedrag van hun gemeentebestuur.

 

Meer info: [email protected] - 0479 34 40 17