Nog eens 12 ha open ruimte bedreigd. Wie wordt hier beter van?

03 Juli 2016

Nog eens 12 ha open ruimte bedreigd. Wie wordt hier beter van?

Het zou gaan om 183 nieuwe woningen. Het gebied is grotendeels aangeduid als "mogelijk overstromingsgevoelig". Groen Aalter zal zich verzetten tegen deze beslissing. Dit is het . Ondanks de mooie verkiezingsbeloftes van CD&V/N-VA blijven grond- en woningprijzen stijgen, zelfs sneller dan in andere, vergelijkbare gemeenten. In nieuwe verkavelingen worden nauwelijks betaalbare en sociale woningen voorzien. Ondertussen verdwijnt heel wat open ruimte, waardoor er minder plaats overblijft voor natuur, landbouw en waterbuffering.

Op de gemeenteraad van 04/07 zal CD&V/N-VA een principieel akkoord vragen om 12 ha woonuitbreidingsgebied te kunnen aansnijden tussen Houtem, de Oostmolenstraat en de nieuwe verkaveling Ten Bosse - Raasakker. zoveelste project waar de projectontwikkelaar op zijn wenken bediend wordt, maar waar de gewone Aalternaar niet beter van wordtMaximale opbrengst per vierkante meter vormt het uitgangspunt in plaats van levenskwaliteit en duur­zaam­heid.

 

#HETKANANDERS

De Aalterse CD&V/N-A beloofde u om meer gronden en woningen aan betaalbare prijzen op de markt te brengen. Hun redenering: naarmate het aanbod zou stijgen, zou de prijs dalen. Groen heeft steeds gewaarschuwd voor deze al te simpele redenering. Momenteel zien we ook wat deze verkiezingsbelofte in de praktijk betekent: projectontwikkelaars kopen grote oppervlaktes goedkope open ruimte op en krijgen van de gemeente vrij spel om deze gronden duur door te verkopen of te bebouwen.

Gelukkig kan het ook anders. Dit zijn enkele van onze voorstellen:

  • Een actief woonbeleid op maat van de Aalternaar en niet op maat van de grootgrondbezitters.
  • Een sociale mix in elk woonproject realiseren door een doordachte ruimtelijke ordening en aangepaste stedenbouwkundige voorschriften. Nieuwe woonvormen (kangoeroewonen, co-housing,...) worden hierbij gestimuleerd.
  • Nieuwe wijken zijn duurzame wijken. Het zijn autoluwe wijken met voldoende groene ruimte en speelruimte, energieneutrale woningen en een doordachte mix van verschillende woontypes.
  • Een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen. Zo wordt speculatie op gronden tegengegaan en komen er effectief woningen bij.