Nu toch gratis gebruik auditorium voor verenigingen

31 Oktober 2008

Op de raad van maart 2008 stelde Groen! voor om het auditorium gratis ter beschikking te stellen voor verenigingen die een culturele activiteit willen organiseren. Momenteel kost de huur van het auditorium ongeveer 200 euro. Niet min voor een vereniging. Aangezien het bestuur zelf geen activiteiten in het auditorium organiseert en hiervoor steeds meer beroep doet op verenigingen lijkt ons dat een fair voorstel. We legden toen een aangepast retributiereglement voor dat bij goedkeuring onmiddellijk van kracht kon gaan. Toen stemde de CD&V unaniem tegen. Ze zouden het hele retributiereglement op het gebruik van de zalen grondig onder de loupe nemen. Zes maand later agendeert het college het Groen!-voorstel op de agenda van de gemeenteraad van 20 oktober. Beter laat dan nooit. Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]