OCMW Aalter gebruikt middelen verkoop sociale woningen om te investeren in software

30 Mei 2011

In 2008 verkochten de gemeente en het OCMW al hun sociale woningen aan Volkshaard. Dat bracht hen 3.000.000€ op. Volgens de voorzitter van het OCMW zou dit geld gebruikt worden om er een nieuwe sociaal huis mee te bouwen en zouden er sociale projecten mee worden gefinancierd. Groen! wees toen al op het nijpend tekort aan sociale woningen en sprak haar vrees uit dat de woningen werden verkocht louter en alleen uit geldgebrek. En inderdaad. zodat de gemeentelijke bijdrage in de OCMW-werking niet moet stijgen. In het meerjarenplan is te zien hoe het OCMW van plan is om jaar na jaar een deel van hun liquide middelen te gebruiken om er hun dagdagelijkse werking mee te betalen. Eind 2013 zal het OCMW al 1.000.000€ van de verkoop van de woningen hebben opgebruikt om haar dagelijkse werking te financieren.

Beetje bij beetje wordt het geld van de verkoop van de sociale woningen gebruikt om er de dagdagelijkse werking van het OCMW mee te betalen

Op de OCMW-raad van 16 mei lag een investeringsbudget ter goedkeuring waarbij 30.000€ van de eigen middelen (lees: opbrengst van de verkoop van de sociale woningen) wordt gebruikt voor de aanschaf van een nieuw softwarepakket en 40.000,00€ wordt gebruikt om een lift te installeren in het dienstencentrum van Kerkem.

Als CD&V zo verder doet, is er straks zelfs geen budget meer over om een sociaal huis te bouwen! Daarom doet Groen! nogmaals een oproep aan het OCMW om de gelden van de verkoop van de sociale woningen te investeren in de bouw van nieuwe sociale woningen. Met 154 Aalternaren op de wachtlijst voor een sociale woning en de verplichting om het sociaal bindend objectief te halen en dus 138 sociale woningen extra te voorzien in Aalter, is dit geen overbodige luxe.

Meer info: Liesbet Denys - OCMW-raadslid, Lid Vast Bureau - [email protected] ? 0495/41.48.36